När coronatiden lättar är det viktigt att ta vara på både sin egen och anhöriges kondition. Det är synnerligen viktigt att ta hand om en äldre anhöriges motion.

När coronatiden lättar är det viktigt att ta vara på både sin egen och anhöriges kondition.  Det är synnerligen viktigt att ta hand om en äldre anhöriges motion. Funktionsförmågan kan uppehållas till exempel med att röra på sig ute och genom att gympa. För den närstående tar det bara en stund men för den äldres funktionsförmåga är en veckovis motionsstund viktig, även socialt.

Balans- och muskelstyrketräning i samband med vardagsrutiner är ett lätt sätt att träna viktiga saker: att borsta tänderna eller diska stående på en fot eller att promenera till butiken.

Att uppehålla muskelstyrkan speciellt i benen

  • På uteidrottsplatser kan man träna muskelstyrkan runtom staden
  • Hemmagympa, som att resa sig ur en stol eller göra knäböjningar är effektiva rörelser för att uppehålla styrkan. Man borde upprepa så många att musklerna börjar kännas trötta.

Att uppehålla balansen

  • Att röra på sig i skogen eller i ojämn terräng utmanar balansen.
  • När man dansar aktiverar olika danssteg och vändningar balansen.

Uthållighetskonditionen

  • Promenadslingor i naturen eller i närtrakten uppehåller konditionen.
  • Trappgång är också en effektiv alternativ för att få pulsen upp.
  • turku.fi/sv/motionerapawebben hittar du en massa olika gympavideon som du kan gympa hemma.

Staden erbjuder dessutom åt boendeserviceenheter, seniorbostäder och sådana husbolag där det bor rikligt med äldre en möjlighet att kostnadsfritt beställa en idrottsinstruktör för att hålla en halv timmes lätt balkonggympa. Intresserade av balkongympa kan kontakta motionstjänsterna:

Stadens naturstigar och motionsslingor är öppna. Även simanläggningarna och gymmen har öppnats med vissa restriktioner:

Tips till vardagsmotion! (video)

78-åriga Soili Rantanen och Saija Kultala,motionsansvarig vid Åbo stads idrottstjänster, ger tips till vardagsmotion, upprätthållande av konditionen och uppfriskande av humöret för äldre. En aktiv vardag är A och O. Även anhöriga, närstående och vänner spelar en stor roll i uppmuntran till att röra på sig (du kan välja svenska undertexter).