Efter att undantagstillståndet upphörde, och i detta skede av koronavirusepidemin, hindras spridningen av viruset med tillräckliga skyddsavstånd och med rätta slags hand- och hosthygien samt med testning av personer med symptom och med snabb spårning av smittokedjorna.

Coronaviruset - aktuell information och instruktioner

Åbo stad har fått förfrågningar om nyheten i Helsingin Sanomat: ”Suomessa ei pitäisi nyt olla ruotsalaisturisteja – Turussa ihmetellään, miksi kaupungin keskustassa ja Turun linnassa kuulee kuitenkin runsaasti riikinruotsia” (Inga svenska turister borde nu vara i Finland – i Åbo förvånar man sig över hur mycket man hör rikssvenska i stadscentrumet och i Åbo slott, HS 23.7.2020).

Undantagstillståndet för att begränsa spridningen av koronavirusepidemin varade i tre månader och upphörde i Finland den 16 juni. Efter undantagstillståndet begränsas koronavirusepidemin enligt normala tidernas lagstiftning och myndigheternas rekommendationer.

- Efter att undantagstillståndet upphörde, och i detta skede av koronavirusepidemin, hindras spridningen av viruset med tillräckliga skyddsavstånd och med rätta slags hand- och hosthygien samt med testning av personer med symptom och med snabb spårning av smittokedjorna. Om en till Finland ankommande har en lagenlig rättighet att komma till landet, kan vi inte hindra besöken av resmål, säger sektordirektör Riitta Liuksa från Åbo stads välfärdssektor.

På stadens verksamhetsställen och på kulturobjekt finns till besökarnas påseende klara anvisningar gällande besöken

Koronasituationen är för tillfället lugn i Åbo. På stadens verksamhetsställen och på kulturobjekt finns till besökarnas påseende klara anvisningar gällande besöken.  Därtill har personalen fått anvisningar om hur koronavirusepidemin kan hindras i för resenärer populära resmål.

- Då undantagstillståndet har upphävts är vi i en situation där var och en måste för sin del agera ansvarsfullt och ta hänsyn till anvisningarna för att begränsa epidemin. Vi tar hand om att tillräckliga och tydliga anvisningar finns tillgängliga för besökarna vid objekten, fortsätter sektordirektör Minna Sartes.

Åbo stad önskar ansvarighet av stadsbor och resenärer för att vi skall kunna hålla koronavirusepidemin så måttlig som möjligt. Det är viktigt att följa de av regeringen fastställda rekommendationerna om tillräckliga skyddsavstånd (1-2 meter) och korrekt host- och handhygien samt säkra att man inte kommer sjuk till offentliga platser.

Gränsbevakningsväsendet och rederierna delar ut till Finland ankommande information om koronavirusepidemin.

Nyckelord: