Om du har varit på en resa eller tillbringat en längre tid utomlands och återvänder till Finland, är det mycket viktigt att följa upp det egna hälsotillståndet. Om du har symptom på luftvägsinfektion eller misstänker coronavirussmitta ska du söka dig till coronavirustest.

Coronaviruset - aktuell information och instruktioner

För närvarande är coronasituationen bra i Finland och genom att agera rätt kan var och en av oss delta i att förebygga coronaepidemin. Att resa utgör en risk för spridningen av coronan och därför ska alla iaktta hur de mår och vid behov testa sig för coronaviruset så att vi kan minimera epidemirisken.

Om du har varit på en resa eller tillbringat en längre tid utomlands och återvänder till Finland, är det mycket viktigt att följa upp det egna hälsotillståndet och observera följande:

  • Om du eller någon av dina familjemedlemmar har några av de följande symptomen: feber, hosta, andnöd, snuva, muskelvärk eller till exempel diarré, är det mycket viktigt att låta testa sig för coronaviruset.
  • Kontakta per telefon coronavirusrådgivningen i Åbo (tfn 02 266 2714) eller tidsbokningen för hälsostationerna i Åbo (tfn 02 266 1130). Under veckosluten kontakta Åboregionens samjour (tfn 02 313 8800).
  • Berätta i telefonen vilka symptom du har och i vilka länder du har rest samt hur lång tid din resa tog. För att kunna stoppa en eventuell epidemi är det viktigt att berätta vilka alla familjemedlemmar eller släktingar som har symptom.
  • Man kan inte bedöma endast utifrån symptom om coronaviruset är orsaken till infektionen, och därför hänvisas personer med symptom till ett coronavirustest.
  • Om man konstaterar att du eller en närstående till dig har en coronavirusinfektion, utreds först var du har blivit smittad och vilka som eventuellt har blivit smittade av dig. Detta spårningsarbete görs för att begränsa smittan.
  • Resultatet för coronavirustestet kommer om cirka ett dygn. Du får närmare anvisningar i samband med att testet tas.
  • Även om coronavirustestet skulle vara negativt får man inte gå till arbetsplatsen, besöka släktingar eller vänner eller lämna ett sjukt barn på daghemmet då man är sjuk.

Coronavirussmittan förebyggs allra bäst med tillräckliga säkerhetsavstånd (1–2 meter) och en god handhygien. Hosta alltid i armhålan eller en engångsnäsduk, inte i händerna. Genom att följa dessa anvisningar kan vi tillsammans förebygga spridningen av coronaviruset.