Den svenskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen påbörjar skolarbetet för läsåret 2020-2021 den tolfte augusti. Gymnasieutbildningen inleder skolarbetet den tolfte augusti. Handel och data vid Åbo yrkesinstitut inleder läsåret den tolfte augusti. Skolåret inleds med närundervisning - Åbo stad påminner var och en om det egna ansvaret då coronavirussituationen försämras.

Läsåret och lovdagar

2020-2021

Skolåret inleds med närundervisning - Åbo stad påminner var och en om det egna ansvaret då coronavirussituationen försämras

Läs mer, klicka här.

Läsåret

Skolarbetet läsåret 2020-2021 inleds onsdagen den 12 augusti 2020 för de svenskspråkiga elevernas del i förskolan och inom den grundläggande utbildningen enligt följande:

  • förskolan kl. 8.30
  • årskurserna 1-6 kl. 9.00
  • årskurs 7 kl. 8.30, årskurserna 8-9 kl. 9.30

För studerande vid gymnasiet Katedralskolan i Åbo inleds läsåret 2020-2021 onsdagen den 12 augusti 2020  kl. 9.00. Adress: Gamla Stortorget 1

För studerande vid Åbo yrkesinstitut, Handel och data inleds läsåret 2020-2021 måndagen den 10 augusti 2020:

  • årskurs 1 kl. 10.00
  • årskurs 2-3 kl. 11.00
  • Adress Råggatan 8

Anmälningstiden till Åbo svenska arbetarinstituts (Arbis) kurser och föreläsningar börjar onsdagen den 12 augusti kl. 18.00 via www.aboarbis.fi och på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.

Vi önskar alla ett lärorikt och glädjefyllt läsår!