Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finavia, Gränsbevakningsväsendet, Avi och flygbolagen fortsätter sitt samarbete i att testa och ge anvisningar till passagerare som anländer med flyget från Skopje.

Tilläggsuppgifter:

Skopje ligger i Nordmakedonien, som har klassificerats för koronasituationens skull som ett land med hög risknivå. Alla passagerare på flyget som anländer till Åbo 11.8. sätts i karantän och testas i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Åbo stads läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar gör karantänbeslutet för de passagerares del som anländer med flyget från Skopje.

Från flyget som anlände lördagen 8.8. från Skopje till Åbo testades alla 157 passagerare för coronaviruset. Bland de testade konstaterades 26 fall av coronavirussmitta. Alla smittade har kontaktats.

- Vistelsekommunen ansvarar för kontrollen av dem i karantän. I Åbo tillexempel kontaktar man regelbundet dessa personer per telefon, berättar Åbo stads läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, Jutta Peltoniemi.

En person som har fått ett karantänbeslut kan till exempel inte använda kollektivtrafiken. Dessutom kan en person i karantän inte gå till arbetet, skolan, småbarnspedagogiken, butiker eller andra offentliga utrymmen.

Man följer utvecklingen av coronavirussituationen i andra länder. Till Åbo kommer flyg bland annat från Gdansk i Polen. De son anländer från Polen uppmanas att stanna i en frivillig karantän i 14 dygn, men de testas åtminstone tills vidare inte på flygplatsen.

- Processen för att anvisa och testa personer som anländer till landet via Åbo hamn bereds i samarbete mellan olika myndigheter och rederier, konstaterar sektordirektör Riitta Liuksa från Åbo välfärdssektorn.

Åbo stad vill påminna att var och en är ansvarig för att lindra konsekvenserna av coronavirusepidemins andra våg.

Då skolorna börjar rekommenderar Åbo stad användandet av ansiktsskydd för alla passagerare. Under rusningstider kan det vara fullt i bussarna och det är inte möjligt att hålla skyddsavstånden. Om det är möjligt, lönar det sig att anpassa resandet utanför rusningstiderna. Anvisningarna preciseras om det kommer nationella rekommendationer.

Nyckelord: