Vad är viktigt att beakta gällande skolhälsovårdens tjänster under coronaepidemin? När lönar det sig att kontakta den egna skolans skolhälsovårdare och när kontaktar man hälsostationens coronarådgivning eller tidsbokning?

Vänligen observera att det är mycket viktigt att följa THL:s anvisningar och rekommendationer om resor och hygien på grund av coronaepidemin. Aktuellt om coronaviruset (THL).

Skolhälsovårdaren fungerar på ett så vanligt sätt som möjligt och elevernas hälsogranskningar påbörjas genast i början av läsåret. Vi är tvungna att begränsa spontana besök på skolhälsovårdarnas mottagningar på grund av coronaviruset. Skolhälsovårdarna är anträffbara för eleverna utan tidsbokning bara under separata tidpunkter eller enligt överenskommelse på basen av tidsbokning. Tidpunkterna varierar från skola till skola och information om dessa finns till exempel i Wilma.

Man kan komma till mottagningen om man är frisk

Man kan besöka skolhälsovårdaren i ärenden som gäller tillväxt, psykisk hälsa, sexualhälsa och sociala relationer samt olycksfall som inträffat i skolan.

Vid plötsliga sjukdomsfall och olycksfall på fritiden är hälsostationen den primära vårdplatsen.

Man kan besöka vår mottagning endast om man är frisk. Man får inte komma till mottagningen om barnet/den unga har luftvägs- eller magsymptom eller om han/hon har isolerats eller försatts i karantän. Om eleven insjuknar under skoldagen ser läraren till att eleven far hem.

Om man har luftvägssymptom kan man kontakta: Testning för coronavirus rekommenderas nu vid minsta symptom.

Skol- och studerandehälsovårdens gemensamma telefonrådgivning om coronaviruset

  • betjänar på nummer 02 266 2012 på vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12.

Skol- och studerandehälsovårdens hälsovårdare svarar i telefonen. Telefonrådgivningen ger råd och handledning i ärenden som rör coronaviruset och vid behov remiss för coronavirustestning. Servicen är avsedd för elever i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Ni kan kontakta hälsovårdaren i er egen skola i andra ärenden som gäller hälsa och välbefinnande.

  • tfn 02 266 2714 må-fr  kl. 8-15 och på veckoslutet kl. 9 - 11

Man kan kontakta den egna hälsostationen också vid andra sjukdomsfall

  • tfn 02 266 1130

Under kvällar och veckoslut fås brådskande hjälp på Åucs jour för barn och unga

  • 02 313 1420 tfn och

för över 16-åringar på Åucs Akuten

  • tfn 02 313 8800

Vi lever nu i en exceptionell tid som kan ge upphov till olika bekymmer och rädslor och utmana vår psykiska funktionsförmåga och energi. Ta kontakt med skolhälsovårdaren om du är bekymrad över barns, ungas eller familjens välfärd.