Hälsovårdare, läkare och psykiatriska sjukskötare är i regel närvarande i normal ordning på skolorna från och med 11.8.2020. Hälsovårdarna och läkarna utför hälsokontroller som blev ogjorda förra läsåret, hälsokontroller av nya studerande och har sjukvårdsmottagning.

Börja alltid med telefonkontakt

 • Studerande och vårdnadshavare bör kontakta hälsovårdaren per telefon eller via Wilma och boka en tid.

Rådgivning och tidsbokning via den centraliserade mottagningen             

Om den egna hälsovårdaren inte svarar, kontakta studerandehälsovårdens centraliserade mottagning:

 • telefonnumret för rådgivning och tidsbokning är 02 266 1570 (öppet må-to kl. 8-15.30 och fre kl. 8-13.30).

Hygien och riskgrupper

THL:s hygien- och reseanvisningar: Aktuellt om coronaviruset (THL)

Om studeranden eller en person som bor i samma hushåll hör till en riskgrupp för coronavirussjukdom och ett läkarintyg behövs för frånvaro, kontakta det verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården som vårdar barnet/familjemedlemmen. Den vårdande läkaren bedömer frånvarobehovet.

Riskgrupper bland vuxna

Riskgrupper bland barn

Hälsovårdarna, läkarna och de psykiatriska sjukskötarna är anträffbara endast med tidsbokning. För närvarande ordnas ingen mottagning utan tidsbokning på grund av åtgärderna för att förebygga coronaepidemin.

Studerande och vårdnadshavare ska ta kontakt med hälsovårdaren per telefon eller via Wilma. Det är inte tillåtet att besöka mottagningen med coronavirussymptom. Istället ska hälso- och sjukvården kontaktas per telefon.

Rådgivning och tidsbokning via den centraliserade mottagningen

Om hälsovårdaren inte är anträffbar, betjänas ni av studerandehälsovårdens centraliserade mottagning. Telefonnumret för rådgivning och tidsbokning är 02 266 1570 (öppet må–fre kl. 8–15.30 och fre kl. 8–13.30).

Endast friska går till skolan och praktiken

Vi vill påminna om att det är tillåtet att gå till skolan och arbetspraktik endast om man är helt frisk. Nu måste man stanna hemma även vid lindriga symptom på coronavirusinfektion och kontakta läroanstaltens hälsovårdare (AMK-, Novia-, AKK-, Axxell- och Paasikiviopisto-studerande ska kontakta Studerandehälsovårdens centraliserade telefontjänst 02 266 1570) eller hälsostationernas coronarådgivningsnummer 02 266 2714 för att få vårdanvisningar och vid behov en remiss till coronavirustest.

Symptom på coronavirusinfektion kan vara 

 • feber
 • hosta
 • halsont
 • andnöd
 • muskelsmärtor
 • trötthet
 • snuva
 • illamående
 • diarré
 • även störningar i smak- och luktsinnet har beskrivits i samband med sjukdomen

Om en studerande blir sjuk under skoldagen, hänvisar läraren/handledaren honom eller hene hem. Vid behov ska hälsovården kontaktas hemifrån per telefon.

Under coronaepidemin kan man vara sjukledig i 5 dagar med egen eller vårdnadshavarens (för personer under 18 år) anmälan på grund av luftvägssymptom. Om fortsatt sjukledighet behövs, kontakta hälsovården.

Om en studerande har pollenallergi och nu uppvisar normala allergisymptom, ska en tillräcklig allergimedicinering säkerställas och studeranden kan återvända till skolan när hon eller han är symptomfri.  Om studeranden har symptom som avviker från allergi (till exempel feber, halsont, slemmig snuva, hosta), ska studeranden stanna hemma och kontakta sin hälsovårdare eller hälsostation.