Coronavirussymptom kan inte urskiljas från symptom på andra virusinfektioner på annat sätt än genom ett coronavirustest. Om man misstänker coronavirusinfektion hos barnet kan man göra ett coronavirustest. Det är befogat med coronatest om ett barn eller en ung person i skolåldern har symtom som tyder på coronaviruset. (Uppdaterad 21.8)

Boka tid för coronavirustest för ditt barn:

Åbo stads coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714
(Vardagar kl. 8–15 och fr.o.m. 5.9 även lö-sö kl. 9–11.)

Bekanta dig med THL:s anvisningar på finska (20.8.2020)

Uppdaterade anvisningar 20.8.2020: Att återvända till dagvården samt instruktioner för barn med ofta återkommande förkylningar

För att förhindra spridningen av coronaviruset är det ytterst viktigt att man inte kommer till dagvården eller skolan om man är sjuk.

Vanliga symptom för coronavirusinfektion är till exempel:

 • feber
 • hosta
 • huvudvärk
 • illamående
 • diarré
 • muskelvärk
 • halsont
 • snuva
 • andnöd och
 • förlorande av lukt- eller smaksinne

 

 • Lindriga symtom hos barn under skolåldern kan följas med hemma ett par dagar utan testning. Symtom hos barn är lindriga om de verkar pigga och orkar leka även om de har snuva, hosta och feber. Barn med symtom kan dock inte gå till småbarnspedagogiken.  Om symtomen helt försvinner under uppföljningen behöver barnet inte testas, utan kan återvända till småbarnspedagogiken efter minst en dag utan symtom. Om symtomen fortsätter lönar det sig att utreda om de beror på coronainfektion. 
   
 • Barn i skolåldern blir mer sällan sjuka än mindre barn, och därför är sannolikheten för coronavirusinfektion större hos dem.  Det är alltid befogat med coronatest om ett barn eller en ung person i skolåldern har symtom som tyder på coronaviruset.     
   
 • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet gå till skolan eller småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd annars är normalt och inga infektionssymtom förekommer.

Föräldrar i Åbo kan boka tid för coronavirustest för sitt barn genom att ringa:

 • Åbo stads coronarådgivningstelefon, tfn. 02 266 2714 (Vardagar kl. 8-15)
 • Skol- och studerandehälsovårdens coronarådgivning tfn 02 266 2012 (vardagar måndag till torsdag kl. 8-15 och fredagar kl. 8-12)

Vuxna kan göra en symptombedömning för coronavirus på adressen omaolo.fi.

Vid symptom ska man vänta på testresultatet hemma

Personer som uppvisar symptom ska hålla sig i sitt eget hem åtminstone tills testresultatet blivit klart. Om man har tagit coronatestet och symptomen fortsätter bör man inte gå till skolan eller dagvården innan testresultatet blivit klart.

Symptomfria familjemedlemmar kan vistas i skolan, dagvården och på jobbet medan man väntar på testresultat, såvida man inte starkt misstänker att personen är coronavirussmittad (till exempel om en familjemedlem har rest utomlands i ett land med hög coronarisk under desenaste 14 dygnen).

Att återvända till dagvården

Om coronavirustestet är negativt kan barnet återvända till dagvården, ifall barnet inte längre uppvisar symptom eller om symptomen har tydligt minskat, även om symptomen inte har helt och hållet upphört. Ibland kan lindrig snuva eller hosta fortsätta länge efter en infektion i övre luftvägarna, således är ett lindrigt symptom inte ett hinder för att återvända till dagvården.

Daghemmet eller skolan har inte rättigheter att kräva något intyg över barnets coronavirustest eller förutsätta, att ett intyg är ett krav för att kunna återvända till dagvården eller skolan. Coronavirustestet hör till personliga hälsovårdsuppgifter likadant som vilka patientuppgifter som helst. THL linjerar även följande: Om barnet får en provtagningstid som är först om flera dagar och symptomen hinner upphöra helt och hållet innan det, behöver man inte gå till provtagningen. Ett barn som inte uppvisar symptom kan återvända normalt till dagvården eller skolan.

Om coronavirustestet är positivt bör hela familjen stanna hemma. Du får information om fortsatt vård från smittskyddsmyndigheterna.

Om barnet har ofta återkommande flunsa kan man vid behov utreda om det handlar om eventuell coronavirusinfektion på basen av hälsovårdens bedömning.

Astma- och allergisymptom hålls i styr med god medicinvård

Det är viktigt att sträva efter att barnets astma- och allergisymptom hålls i styr med god medicinvård. Det är ändå inte nödvändigt att vara borta från daghemmet på grund av lindriga långvariga astmasymptom, som är typiska för barn. Om det verkar som att det bland symptomen även förekommer infektionssymptom bör man söka sig till coronavirustest.

Vid bekanta, långvariga symptom är det inte nödvändigt att stanna hemma från daghemmet eller skolan, ej heller att söka sig till coronavirustest. Ifall symptomen förändras bör man söka sig till coronavirustest med låg tröskel.

Man bör också förebygga spridningen av andra infektioner än coronaviruset, så att testningskapaciteten räcker till för alla som uppvisar symptom.

Kontakta hälsovården om ditt barn om ditt barn har symtom som är lämpliga för en koronavirusinfektion.

Dessa anvisningar är utarbetade av Åbo stads övervakning av smittsamma sjukdomar och grundar sig på instruktioner från THL och Utbildnings- och kulturministeriet.

THL: Barn och coronaviruset
UKM: Anvisning till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin