Den helt symptomfria Åbobon har konstaterats vara coronavirussmittad. Personen har besökt tre restauranger i Åbo och Lundo mellan 9 och 12 augusti och kan ha utsatt andra personer för coronavirussmitta.

Mer information:

turku.fi/sv/corona

I Åbo besökte personen restaurangen Olavin krouvi på söndagen den 9 augusti kl. 14-16 och restaurangen Reivi på tisdagen den 11 augusti kl. 11-12. I Lundo besökte personen restaurangen Jesse's dine på onsdagen den 12 augusti kl. 11-12. Personens samtliga närkontakter och eventuellt exponerade personer har kontaktats och de försätts i karantän enligt lagen för smittsamma sjukdomar.

Personer som har vistats i restaurangerna under ovan nämnda tidpunkter uppmanas följa med sin hälsa. Om symptom förekommer bör man vara i telefonkontakt med hälsovården för coronavirustest.

Om en symptomfri person konstateras vara coronavirussmittad, börjar exponeringstidpunkten enligt nationella anvisningar 48 timmar innan provtagningen.

Det är ytterst viktigt att restaurangbesökare håller säkerhetsavstånd samt god handhygien och hostar på rätt sätt. Dessa åtgärder är fortsättningsvis viktiga för att coronavirusets spridning ska kunna förebyggas.

Nyckelord: