Åbo stadsbibliotek återgår till normala öppettider den 17. augusti 2020. Självbetjäningstiden från 7 till 21 återgår till närbiblioteken. Bibliotekets höstevenemang och gruppbesök genomförs så att coronabegränsningar och säkerhetsavstånd beaktas.

Besökstid

Åbo stadsbibliotek kommer att återgå till normala öppettider den 17. augusti, då närbiblioteken återgår till meröppet från 7 till 21. Som ett undantag är självbetjäningstiderna i Hirvensalo och Yli-Maaria kortare: från fredag ​​till söndag från 7 till 18.

Bokbussarna kör igen efter sommarpausen. Det är svårt att hålla avstånd i bokbussen. Därför är det bara två kunder som kan besöka bokbussen åt gången.

Evenemang och gruppbesök

Bibliotekets höstevenemang organiseras med hänsyn till coronabegränsningar och säkerhetsavstånd. Max 30 personer kan delta på evenemang i huvudbibliotekets Studio så att säkerhetsavstånd kan hållas. Därför hålls en del evenemang också virtuellt så att så många som möjligt kan delta. Information om eventuellt virtuellevenemang ges in samband med annan information om evenemanget i fråga.

Möjligheterna till gruppbesök bedöms av varje bibliotek skilt. Grupper kan tas emot under förutsättning att säkerheten och säkerhetsavstånden inte äventyras.

Säkerhet

Biblioteket uppmärksammar ständigt kunders och personalens säkerhet. Säkerhetsavstånd måste hållas i bibliotekets lokaler och kunder förväntas följa god handhygien. Du kan vistas i biblioteket, arbeta och studera normalt, med hänsyn till säkerhetsavstånd. Huvudbibliotekets förvaringsskåp är stängda för att undvika trängsel.

Kunddatorer rengörs regelbundet, låneautomater och Vaski-sökdatorer med några timmars mellanrum. Städning har också intensifierats i enlighet med THL:s rekommendationer. Personalen har fått instruktioner i säker hantering av biblioteksmaterial. Dessutom rekommenderar biblioteket online- och kortbetalningar.