Åbo hälsostationers tidsbokning och coronarådgivningen är fortfarande överbelastade. Om du inte blir uppringd inom 48 timmar efter att ha kontaktat någon av linjerna, ring på nytt. Om du inte får kontakt med hälsostationen och befinner dig i en brådskande situation, kontakta Åucs Akuten eller i nödfall 112.

Kom även ihåg hälsostationernas elektroniska tidsbokning:

•    eHälsoservice

Tilläggsinformation:

•    turku.fi/sv/corona
•    Hälsostationer
•    Mun- och tandvård

(uppdaterad 19.8.2020)

Obs. om du har symptom på luftvägsinfektion, vänligen kom inte till hälsostationen utan tidsbokning.

Det kommer in flera hundra samtal till coronarådgivningen varje dag. Antalet dagliga samtal är lika stort som i mars i coronaepidemins startskede. Eftersom det bokas mycket tider till hälsostationerna och en del av personalen är på semester blir telefontjänsten överbelastad. Därför tar det längre än normalt innan kunderna blir uppringda. Man tror att situationen kommer bli bättre, eftersom man har flyttat över en del personal från andra hälsovårdsuppgifter till coronarådgivningen.

När man ringer hälsostationernas tidsbokning eller coronarådgivningen sparas samtalet i 48 timmar. Om kunden inte blivit uppringd inom 48 timmar raderas samtalet, och kunden är tvungen att ringa tjänsten på nytt.

Även munhälsovårdens tidsbokningsnummer har överbelastats. På grund av coronasituationen avbokades många mottagningstider under våren. Nya tidsboknigar skickas automatiskt till kunden utan att man behöver ta kontakt. Tidsbokningstjänsten betjänar i övriga ärenden.

Vi beklagar situationen.

Använd Omaolo.fi-tjänsten

Om du har symptom som tyder på corona, använd i första hand Omaolo.fi-tjänsten. Vi önskar även att man tar kontakt endast via en linje, dvs. ring inte både till coronarådgivningstelefonen och hälsostationens tidsbokning.

Hälsostationerna, icke-brådskande ärenden:

Om ditt ärende kan vänta, tag kontakt på nytt senare. Vårdbehovet bedöms ändå vid behov per telefon.

Hälsostationerna, brådskande ärenden:

Om ditt ärende är brådskande och tidsbokningen är tillfälligt stängd, ring upp på nytt om en stund.

Om du inte får kontakt med tidsbokningen och är i behov av brådskande hjälp, ring Åucs Akuten tfn. 02 313 8800 eller i nödsituationer 112.