Klosterbacken, som denna sommar firar sitt 80-årsjubileum, fylls igen av hantverkare av olika slag när de tradit-ionella hantverksdagarna får museiområdet att fyllas 20–23.8.2020.

Under dagarna har man möjlighet att träffa experter inom nästan 30 olika hantverksyrken, som hör till föreningen Det Gyllene Äpplets Gille. I år är det i synnerhet de historiska dräkterna och en åtkomlig, keramisk miniatyrmodell av Klosterbackens område, som hälsar på besökarna vid huvudporten, som får uppmärksamhet.

Under jubileumsårets hantverksdagar stiger dräkter som har gjorts enligt museets historiska modeller upp på estraden. Personalens dräkter har alltsedan museiverksamhetens första år spelat en väsentlig roll i hur de ger liv åt museet genom en illusion av hur livet i Klosterbackens kvarter såg ut för tvåhundra år sedan. De första arbetskläderna som sytts enligt historiska dräkter blev klara för hantverksdagen år 1949. Dräkterna planerades av Hantverksmuseets dåvarande chef Irja Sahlberg med nationaldräkterna i museets samlingar som förebild. Tyget vävdes av museets egen vävare med bland annat tygbitar som hittades i väggspringorna i samband med renoveringsarbete som gjordes på Klosterbackens hus som modeller.

Under hantverksdagarna i år presenteras dräkterna och deras tillverkning ur många olika synvinklar. På lördagen den 22 augusti kl. 13 får vi höra historiker Anna Niiranens föreläsning Säädyllisiä ja säädyttömiä: näkökulmia 1800-luvun suomalaiseen pukeutumiseen. Föreläsningen betraktar hurdana ändringar finländsk vardags- och festklädsel genomgick under 1800-talet. Efter föreläsningen presenteras Klosterbackens dräkter i en modeuppvisning som börjar kl. 15. I uppvisningen har man möjlighet att beundra dräkternas mångfald och höra om deras bakgrund (på finska). Under dagarna har man också möjlighet att träffa många hantverkare som specialiserar sig på dräkter och klädsel i sitt arbete, från broderare av bindmössor till skomakare och från spinnare till sömmare.

Ny, åtkomlig miniatyrmodell
På hantverksdagarna offentliggörs en keramisk miniatyrmodell som hjälper besökarna uppfatta museiområdet genast när de kommer in på det. I modellen ingår en lättläst karta och en nyckelkarta, och samtidigt är den ett exempel på traditionell handarbetskonst.

Modellen har planerats i samarbete med Avaava Oy. Modellen, som består av tre delar, förbättrar åtkomligheten av det historiska området, vars terräng och byggnader är utmanande.  Av alla materialförslag var det keramik som ansågs passa Klosterbacken allra bäst. Keramik är traditionellt, vackert och levande, liksom Klosterbacken.

De traditionella hantverksdagarna ordnas i Klosterbackens museikvarter 20–23.8.2020 kl. 10–18.
Inträdesavgift 8 € / 3 € (7–15-åringar) / familjebiljett 19 €. Programmet ingår i inträdet.