Av de resenärer som anlände med flyget från Skopje i Nordmakedonien till Åbo på tisdag 18.8 har 17 personer konstaterats vara smittade av coronaviruset. Totalt var det 127 passagerare på flyget, varav 113 testades.

Samtliga resenärer som anlände med flyget till Åbo försattes i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten om karantän fattades av Åbo stads ansvarige läkare för smittsamma sjukdomar. 

Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finavia, Gränsbevakningsväsendet, Regionförvaltningsverket och flygbolagen fortsatte samarbetet som inleddes lördagen den 8 augusti med att testa och instruera de resenärer som anländer med Skopje-flyget. 

Skopje ligger i Nordmakedonien, som har klassificerats som ett högriskland på grund av den rådande coronasituationen i landet. Genom att resenärerna som anländer till Åbo testas och försätts i karantän strävar man efter att förhindra att en bredare epidemi kommer till Finland. På Skopje-flyget som landade i Åbo den 8 augusti konstaterades 26 smittor, därefter den 11 augusti 5, och den 15 augusti 12 smittor.

Nyckelord: