Av de resenärer som anlände med flyget från Skopje i Nordmakedonien till Åbo på lördagen den 22 augusti har två personer konstaterats vara smittade av coronaviruset. Testresultat fattas ännu för två resenärers del.

AKTUELL INFO OCH ANVISNINGAR

Enligt passagerarlistan skulle ca. 170 passagerare anlända med Wizzairs flyg till Åbo i lördags. Slutligen anlände endast 86 passagerare till Åbo, varav 61 testades för coronavirus. 25 resenärer ville inte bli testade.

Av de testade passagerarna har två testat positivt för coronavirus. Ingendera av dem är från Egentliga Finlands region. Testreslutaten för två av resenärerna har inte ännu fastställts.

Samtliga resenärer som anlände med flyget till Åbo försattes i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten om karantän fattades av Åbo stads ansvarige läkare för smittsamma sjukdomar.

Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Finavia, Gränsbevakningsväsendet, Regionförvaltningsverket och flygbolagen fortsatte samarbetet som inleddes lördagen den 8 augusti med att testa och instruera de resenärer som anländer med Skopje-flyget.

Nyckelord: