Det sköra sandkonstverket som finns utställt i Elina Vainios utställning Reset fäster ens uppmärksamhet på ämnescirkulationen och den mänskliga förståelsens gränser.

WAM är öppet

  • tis, fre-sön kl. 10-17
  • ons-tor kl. 11-20

Reset är en installation som består av sand och sprider sig som en tunn matta på golvet i utställningsutrymmet. På ytan av sandlagret med skarpa gränser kan man se bandaktiga upphöjningar och sänkor som påminner om fossiler och spår de lämnat på sediment. Mönstren kan också ses som en snirklig handstil. De är som tysta tips eller skrift som vi inte kan tolka. Verket påminner oss om hur mycket det finns i världen som vi inte förstår och som vi inte kan uttrycka i tal.

Reset (återställning eller nollning på svenska) – namnet på både utställningen och konstverket – syftar på ständig nysättning eller stelning – hur ämnet cirkulerar och hur ett ämne blir ett annat. Varje sandkorn i verket har i och med erosionen en gång i tiden slipats bort från en sten eller ett fossilhaltigt ämne och kommer även i fortsättningen ändra sin form genom havens och jordskorpans rörelser. I verket har sandkornen för en stund tagit en form som konstnären valt.

Elina Vainio (f. 1981) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. I sitt konstnärliga arbete fäster hon framför allt uppmärksamhet på linjedragningen mellan kulturen och naturen. Hon tycker att människornas sätt att se sig själva som ständiga och separata från naturen är missledande. Genom installationer som består av få element fäster Vainio åskådarens uppmärksamhet på att både människan och världen runt oss är i ständig ändring.

WAMx 2020 – The Things We Are Made Of

WAMx sammarbetar årligen med en internationell expert för att planera utställningsprogrammet i museet. Via samarbetet framhävs nya teman och helheter som behandlar aktuella synvinklar från intressanta konstnärer.

Den internationella experten i år är kuratorn Ece Pazarbaşı som är född i Turkiet och verkar i Berlin. Hon har planerat ett utställningsprogram med rubriken The Things We Are Made Of (Saker vi är gjorda av). Programmet vänder uppmärksamheten från det som skiljer oss till det som förenar oss: I slutändan består vi alla av samma grundämnen. Utställningarna ställer frågan vad vi människor egentligen är och vad vår plats är på denna planet.

Elina Vainio: Reset på WAMx 28.8–1.11.2020
WAM, Östra Strandgatan 38, Åbo
www.wam.fi/sv

Bild: Detalj på en skiss för installationen Reset. Fotograf: Elina Vainio, 2020.