Coronablinkern är en mobilapplikation som producerats av Institutet för hälsa och välfärd THL. Med hjälp av appen strävar man efter att förhindra spridningen av coronaviruset. Du kan ladda ner appen till din telefon i appbutikerna.

Med hjälp av Coronablinkern når man ut till exponerade personer snabbare och mer omfattande, även till sådana som den smittade inte känner. Appen ger användare information i det fall man eventuellt har blivit utsatt för coronaviruset. Dessutom ger Coronablinkern anvisningar och råd om hur man bör gå till väga.

Användaren kan anonymt meddela andra om sin egen smitta och hjälpa till i brytandet av smittokedjor. En användare som meddelats om en möjlig exponering kan skicka en kontaktförfrågan till hälsovården eller själv ta kontakt med hälsovården.

Integriteten skyddad

I appen är din integritet starkt skyddad. Coronablinkern sparar inte ditt namn, ditt födelsedatum eller dina kontaktuppgifter. Den kan inte ta reda på vem du är eller vem de människor du träffar är. Appen samlar inte in lokaliseringsuppgifter.

Det är frivilligt att använda appen, och i utvecklandet av den fäster man särskild uppmärksamhet vid grundläggande rättigheter, datasekretess och dataskydd.

Läs mer och ladda ned Coronablinkern: www.koronavilkku.fi/sv

Nyckelord: