Under våren kom det in 340 förslag som främjar Åbobornas välfärd på Asukasbudjetti-webbplatsen. Fler än 240 förslag framskred till följande skede där invånare och experter tillsammans utvecklade dem till röstningsdugliga planer.

Rösta 1–30 september

Delta i röstningen på adressen asukasbudjetti.turku.fi

De planer som utarbetats under sommaren har nu publicerats på Asukasbudjetti-webbplatsen där man kan rösta på dem. Åbo stadsbibliotek erbjuder hjälp med att rösta för dem som behöver stöd i att använda webbplatsen.  

Alla som i år fyller 13 år och äldre Åbobor kan delta i Asukasbudjettis omröstning. Omröstningen pågår under hela september.  

– Vi vill arbeta hårt för att främja invånarnas möjligheter att delta och Asukasbudjetti är ett praktexempel på hur man kan förstärka invånarorienterad verksamhet. I de planer som framskridit till omröstningen syns många slags idéer som främjar Åbobornas välbefinnande. Invånarna har nu makten att välja bland olika metoder som stärker välbefinnandet i Åbo, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.  

Totalt finns det 227 planer att rösta på. De fördelas på alla åtta storområden.

Antalet planer är mindre än antalet godkända förslag, eftersom flera liknande förslag har slagits samman under en plan. Till exempel motionstrappor och utomhusgym som önskats till samma bostadsområde har förenats till en och samma plan så att de inte tävlar mot varandra i omröstningen. 

Så här röstar du på Asukasbudjetti-webbplatsen

På Asukasbudjetti-webbplatsen väljer man ett storområde vars planer man vill rösta på. Det valda storområdet behöver inte vara ens eget bostadsområde. Man får rösta på så många planer som ryms i ifrågavarande storområdes anslagsbelopp.

Det totala anslaget för Asukasbudjetti är en miljon euron, som fördelas mellan åtta storområden. 

Anslaget för storområdena Hirvensalo-Kakskerta, S:t Marie-Paattis, Skansen-Uittamo och Västcentrum är 100 000 €. Anslaget för Nummisbacken-Hallis, Runosbacken-Raunistula, Pansio-Jyrkkälä och Kråkkärret-Laustis är 150 000 €.

Alla planer du röstar på samlas på Asukasbudjetti-webbplatsen i en varukorg som räknar ihop det sammanlagda priset. Programmet meddelar dig om priset överskrider budgeten. Då måste du lämna bort någon av planerna så att anslaget inte överskrids.

Man kan rösta genom suomi.fi-identifiering, dvs. med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Skolelever kan välja Elever i Åbo-alternativet dvs. Opas AD, som annars också används i skolorna.

– En stark identifiering är viktig eftersom att endast personer som är fast bosatta i Åbo kan rösta. Uppgifterna fås automatiskt från myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till exempel studerande som kommer från annan ort bör byta sin hemkommun till Åbo för att röstningen ska lyckas, berättar utvecklingschef Sari Kinnunen

Rösträkningen sker genast efter att röstningstiden upphört och de vinnande planerna publiceras så snart som möjligt.