Mobilapplikationen Coronablinkern finns nu tillgänglig. Syftet med appen är att underlätta smittspårning. Bildningssektorn i Åbo stad rekommenderar familjer och studerande att ta i bruk appen.

Coronablinkern finns tillgänglig på finska och svenska. Mobilappen är gratis och den kan laddas ner i appbutikerna eller via Coronablinkerns webbsida koronavilkku.fi/sv/

Utöver användning av Coronablinkern gäller det fortfarande att följa tidigare coronaanvisningar, dvs. hålla god handhygien och undvika närkontakter. Låt oss vara ansvarsfulla och ta hand om oss själva och varandra; ladda ner Coronablinkern!

Mobilapplikationen på övriga språk: