Vi vill tillsammans med våra besökare säkerställa ett tryggt museibesök för alla. Vänligen iaktta allmänna anvisningar för att förebygga coronasmitta. Senarelägg ditt planerade museibesök om du har ens lindriga symptom. Vi rekommenderar användning av ansiktsmask inomhus, då säkerhetsavstånd inte alltid går att garantera i museerna.

Vi har ökad städning i stadens museer. Inne i lokalerna finns påminnelser om säkerhetsavstånd samt  anvisningar om att följa både hand- och hosthygien.

Museerna har begränsat antalet samtidiga besökare. Biljettkassorna och museibutikernas kassor är skyddade med plexiglas. Vi tar emot endast kortbetalningar.

Öppettider