I september ordnas kampanjen Hela Åbo motionerar redan för fjärde gången. Kampanjen uppmuntrar Åboborna att vara aktiva i vardagen och få insikter i hur motion kan öka känslan av välbefinnande.

Mer information:

I sociala medier går kampanjen under #kokoturkuliikkuu

Temat för kampanjen är den fantastiska känslan som motion ger upphov till samt värdet av motion.

Målet är att samla in lika många känslor av välbefinnande som det finns invånare i Åbo, det vill säga cirka 193 000 och cirka 400 000 kilometer, det vill säga cirka 2 800 gånger Åbo runt. Som motionsprestationer duger alla former av motion, till exempel promenader, cykling, städning och gårdslekar med barnen.

Kampanjtid 1–30.9

Man kan delta i kampanjen genom att skriva upp sina motionsprestationer 1–30.9.2020 på deltagarkortet eller på webben på: turku.fi/helaabomotionerar. Deltagarkort kan avhämtas bland annat på Åboservicen, biblioteken, Impivaara simhall eller Fölis servicebyrå. Korten kan även returneras senast 5.10 till dessa ställen eller skickas per post på adressen: Förvaltningen för Åbo stads fritidssektor, PB 248, 20101 Åbo. Endast kort som returnerats inom tidsfristen deltar i utlottningen.

Bland dem som deltar i kampanjen lottas olika priser ut, till exempel aktivitets- och motionsarmband. Huvudpriset är ett årsmedlemskap till ELIXIA-träningscenter (värde cirka 900 €). Dessutom erbjuder ELIXIA gratis träning för nya personer som vill bekanta sig med verksamheten. Skolor och daghem har sina egna serier i kampanjen.

Temaveckorna i sociala medier hjälper med idéer för den egna motionen. Första veckans (1–6.9) temat är motionstips, andra veckans (7–13.9) cykling och sevärdheter i Åbo, på tredje veckan (14–20.9) är fokus på motionsplatserna i Åbo och under den fjärde veckan (21–27.9) poängteras framför allt de goda känslor som motion ger.

Åbo vill främja invånarnas välbefinnande

Främjande av välfärd och hälsa är ett viktigt strategiskt mål för Åbo stad. Hela Åbo motionerar är en del av helheten Åbo gör gott, som härletts ur stadsstrategin. Med Åbo gör gott avses alla de sätt med vilka staden främjar välbefinnandet hos alla stadsbor. Till målen hör bland annat att minska långvarig arbetslöshet och arbetslöshet bland unga samt ensamhet och marginalisering samt att uppmuntra till en hälsosam livsstil.