Vad är det som tilltalar i östra åstranden och vad skulle du vilja förändra? Hur kan man utveckla områdets nåbarhet och mobiliteten på området? Vilka är åstrandens attraktionsfaktorer nu och i framtiden? Dela med dig av dina tankar på Kerro kantasi-tjänsten 1.-17.9.2020.

Berätta din åsikt

Kommentera på Östra Strandgatans samutveckling 1.-17.9.2020

på webbplatsen kerrokantasi.turku.fi/itainenrantakatu

Östra Strandgatans omgivning är en unik och älskad del av Åbo. Områdets sevärdheter, restaurang- och kulturtjänster samt vistelseplatser lockar folk till stranden av Aura å året runt.

Nu utvecklas området att bli allt mer funktionellt, tryggt och trivsamt. Förbättringen av Östra Strandgatan genomförs i två skeden. Området omkring Östra Strandgatan utvecklas som en del av spetsprojektet för centrumområdets utveckling. Ett av projektets huvudmål är att utvidga centrum i åmynningens riktning och på så sätt ta invånarna närmare det maritima Åbo.

Planen för Östra Strandgatans område, är under beredning, och målet med den är att förena de redan godkända planerna för enkelriktade cykelvägar med strandens övriga användningsområden och funktioner till en fungerande helhet. Väsentliga saker att beakta förutom lösningar för trafiken är områdets historiska, stadbildsmässiga och naturvärden. Det är möjligt att med omorganisering av cykelvägar reservera stranden för fotgängare och på så sätt öka områdets trafiksäkerhet och trivsamhet. Om planerna gällande cykelvägar kan du läsa mer på stadsmiljönämndens beslut (17.12.2019 §502).

Webinariet 10.9.2020

Infowebinariet om utvecklandet av Östra Strandgatans område för företagare, föreningar och invånare arrangeras på torsdagen 10.9.2020 kl. 17-18.30. Du kan anmäla dig till tillfället som ordnas i Microsoft Teams Live på adressen www.lyyti.in/itainenrantakatu.

Länken till webinariet finns också på Östra Strandgatans webbsida.

Nyckelord: