Nästa vecka kommer man att testköra hälsorådgivningar i Åbo hamn. Rådgivningspunkterna är ett samarbete mellan Åbo stads välfärdssektor, Åucs, Åbo Hamn Ab samt rederierna Viking Line och Tallink & Silja Line.

Aktuell information och anvisningar

Måndagen den 7 september testkörs hälsorådgivningen för passagerarna på Viking Lines kvällsbåt och tisdagen den 8 september för passagerarna på Tallink & Silja Lines kvällsbåt.

– Enligt våra uppgifter anländer det fler resenärer till Åbo kvällstid än om morgnarna och av denna anledning är det bra för oss att utföra försöken på kvällsbåtarna. Vi testkör en viss slags praxis under de två kvällarna och sedan utvärderar vi hur vi på bästa sätt kan organisera riktad hälsorådgivning för de resenärer som anländer från epidemiområden, berättar sakkunnigläkare Jane Marttila vid Åbo stads välfärdssektor.

I hamnarna riktas hälsorådgivningen i huvudsak till resenärer som anländer från Sverige. Sverige har klassificerats som ett av coronavirusets epidemiområden. Utöver dem som anländer från Sverige hänvisas även andra resenärer som uppvisar symptom till hälsorådgivningarna.

Under testkörningarna i hamnen finns det två separata hälsorådgivningar, dit man kommer efter att ha passerat gränsbevakningen. Den ena rådgivningen betjänar resenärer som tar sig ut via bildäck och den andra rådgivningen som finns i hamnterminalen tar emot däckpassagerare. Vid hälsorådgivningarna får resenärerna instruktioner för frivillig karantän och samtliga erbjuds coronatest.

Planeringen av hamnens hälsorådgivningar har varit utmanande på grund av antalet båtar som kommer in till Åbo.

– Under ett dygn anländer det fyra båtar till Åbo, och lyckligtvis har andelen resenärer som anländer från Sverige varit relativt liten. Det är ändå utmanande att gallra ut dem som kommer från Sverige bland alla resenärer, eftersom hälsorådgivningen inte berör dem som varit på en 24 timmars kryssning eller picknick-kryssning. Vårt mål är också att båtresandet ska vara tryggt, påminner Marttila.

Med hjälp av hälsorådgivningsförsöken samlar man information om hur anvisningar gällande coronaviruset kunde specificeras bättre. Dessutom bedömer man med hjälp av försöken huruvida hälsorådgivningar behövs och vad de har för inverkan på tyglandet av coronaepidemin. I samband med försöken finslipas verksamheten med hälsorådgivningarna ytterligare.

Nyckelord: