Salutorgets Monitori, Åbo stads och FPA:s gemensamma centraliserade kundtjänst, öppnades den 16 september i Åbo kärncentrum. Salutorgets Monitori i KOP-triangeln samlar stadens mest centrala tjänsters och FPA:s kundtjänst under samma tak.

Tjänsterna i Salutorgets Monitori är mångsidiga och tillgängliga i flera kanaler. Kunderna får handledning och rådgivning ansikte mot ansikte både med tidsbokning eller utan. Även telefon-, chatt- och andra elektroniska kanaler betjänar med allt mer flexibla öppettider. I Monitoris utrymmen finns även tjugo kunddatorer med vilka kunderna kan sköta sina ärenden på nätet som självbetjäning. Monitoris personal ger också handledning i användandet av de digitala tjänsterna.

Åbo stad förnyar hela tiden sin verksamhet till mer invånar- och kundorienterat och Salutorgets Monitori är ett exempel på hur vi vill vara nära Åboborna och lätt tillgängliga för alla invånare.
Stadsdirektör Minna Arve

I Salutorgets Monitori finns av Åbo stads tjänster bland annat Fölis tjänster, Stadsteaterns biljettförsäljning, parkeringstjänsterna, småbarnspedagogikens servicehandledning, rådgivning och handledning för äldre, turistinformationen samt Infotorget, rådgivningen för invandrare på deras eget språk.

Från FPA:s serviceställe på Eriksgatan överförs hela kundtjänsten till samservicen. Inom FPA har man sedan länge utvecklat samarbeten i delade utrymmen med andra offentliga aktörer. I Västra Finland är redan nästan 60 procent av verksamhetsställena gemensamma med kommunen eller någon annan samarbetspartner.

- Gemensamma utrymmen är dock bara ett redskap för att utveckla ett kundorienterat funktionellt samarbete. Från utkomststödets synvinkel är samarbetet med stadens vuxensocialarbete speciellt viktigt. Tillsammans kan vi erbjuda mer för våra kunders bästa, säger direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma från FPA.  

De gemensamma utrymmena gynnar särskilt sådanda kunder som på grund av sin livssituation behöver stöd från flera myndigheter.

Salutorgets Monitori betjänar i KOP-triangeln

På grund av coronavirussituationen öppnar vi Salutorgets Monitoris tjänster begränsat, för att kunna betjäna kunderna tryggt. Det lönar sig att schemalägga ärenden som uträttas på plats utanför rusningstiderna och föredra distanstjänster.
Sari Kinnunen, utvecklingschef   

Salutorgets Monitori är öppet från måndag till lördag, men rådgivningstiderna för enskilda tjänster varierar. I Salutorgets Monitori arbetar sammanlagt cirka 40 av Åbo stads och cirka 20 av FPA:s anställda.

Utrymmena finns i ett och samma plan som har avgränsats i skilda i kund- och personalutrymmen. Utrymmena är rymliga, lättåtkomliga och tillgängliga. KOP-triangeln ligger centralt i Salutorgets omedelbara närhet och det är lätt att ta sig dit med olika färdmedel.

- I Åbo har vi redan länge samverkat med staden i Skansen och samarbetet har fungerat mycket bra. Kunderna har gett positiv feedback om att man kan sköta många ärenden på samma ställe, berättar Satu Osola, chef för FPA:s servicegrupp i Åbo.
 
Samservicekontoret Skansens Monitori i Skansens köpcentrum betjänar även i fortsättningen.

Coronavirusets inverkan på verksamheten i Salutorgets Monitori

Förebyggandet av spridningen av coronaviruset har beaktats redan på förhand vid Salutorgets Monitori. Kundernas och personalens trygghet har säkrats på många sätt: I Monitoris utrymmen är det tydligt skyltat om att hålla säkerhetsavstånd och kunderna kan enkelt hålla god handhygien då det finns handsprit till förfogande på många ställen. Vid serviceställena finns ett skyddsglas mellan kunderna och personalen.

För coronarestriktionernas skull är Monitoris tjänster under några veckor efter öppnandet delvis tillgängliga endast med tidsbokning eller som distanstjänster. Endast en del av kunddatorerna är i bruk så att säkerhetsavstånden mellan kunderna kan följas. Rådgivning för digitala tjänster ges tillsvidare huvudsakligen per telefon och chatt. 

Städningen på Monitori har effektiverats enligt THL:s rekommendationer. Till exempel kunddatorerna och pekskärmarna renas regelbundet. I Monitori föredras nät- och kortbetalning. Vid behov begränsas antalet kunder som får komma in i utrymmet för att man ska kunna hålla säkerhetsavstånden. I Monitori tar man hänsyn till rådande rekommendationer om användandet av munskydd.