Försäljningen av mellanmål i skolorna börjar måndagen den 7 september 2020. Den egna skolan kan ge mer information om tidpunkten för mellanmålsförsäljningen.

Arkeas nätbutik förnyades under sommaren. Systemuppdateringen blev tyvärr fördröjd. Eftersom vi inte ännu vet exakt hur lång fördröjningen blir, har vi utvecklat ett ersättande sätt att köpa mellanmål i skolorna tills den nya nätbutiken kan tas i bruk.

Anvisningar, vårdnadshavare

  1. Betala mellanmålskortet till Arkeas konto, kontonummer FI21 5717 2020 0039 75
  2. Summa 20 €
  3. Referens mellanmålskort
  4. Spara kvittot på betalningen.

Elev

  1. Visa kvittot på betalningen eller ett fotografi av kvittot för kökets personal under mellanmålsförsäljningen, så ger personalen dig ett kort.

Mellanmålskort som köpts under våren och som fortfarande har saldo kvar och fortfarande användas för att köpa mellanmål.

Mellanmål och priser

Basen för mellanmålslistan är densamma oberoende av skola, och skolans kök kan ge information om vilken tid mellanmålet serveras. På menyn står exempelvis olika smörgåsar, karelska piroger, mellanmålskex, frukt, yoghurt, smoothie och saft. Urvalet varierar från dag till dag, och ibland kan det serveras pizza, bullar eller pannkaka som bakats av kökspersonalen. Tyngdpunkten ligger ändå på hälsosamma och sockerfria mellanmål.

Mellanmålens pris varierar mellan 0,10 och 2 euro.