Fem unga personer har insjuknat i corona efter att ha varit i Heidi's Bier Bar i Åbo på torsdagen den 3 september. Samtliga personer som vistats i restaurangen 3.9 ombes följa med sitt allmäntillstånd och söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Ytterligare exponeringar kan ha skett på lördagen den 5 september kl. 22–01 i nattklubben Studio.

Mer information:

  • omaolo.fi
  • Åbos coronarådgivningstelefon
    tfn. 02 266 2714, vardagar kl. 8–15 och lö–sö kl. 9–11

Även personer som har deltagit i olika slags studentevenemang i Åbo ombes att följa med sitt allmäntillstånd och söka sig till coronatest även vid lindriga symptom.

Symptom på coronavirus kan vara halsont, muskelsmärtor, trötthet, snuva, illamående, diarré, feber, hosta, andnöd eller olika kombinationer av symptomen. Coronavirusinfektionen kan särskilt för unga vuxna ge upphov till mycket lindriga syndrom, men det är ändå viktigt att söka sig till coronatest.

Åbobor kan göra en symptombedömning för coronavirus i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) eller kontakta Åbos coronarådgivningstelefon (tfn. 02 266 2714, vardagar kl. 8–15)

– Bland de coronavirusfall som konstaterats i Åbo den senaste tiden ser vi en ökad andel unga (vuxna). Det är viktigt att orka hålla fast vid säkerhetsavstånden och god handhygien speciellt i situationer var man samlas i grupper, konstaterar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Restaurangerna har fått allmänna anvsiningar gällande coronan från regionförvaltningsverket. Det är ytterst viktigt att restaurangbesökare håller säkerhetsavstånd samt god hand- och hostningshygien. Genom att följa dessa metoder kan man förhindra spridningen av coronaviruset.

Det förväntas även att personer som använder Coronablinkern-appen får meddelanden om exponering för corona. Om Coronablinkern meddelar dig om en möjlig exponering får du instruktioner för fortsatta åtgärder i appen. Följ instruktionerna.

Nyckelord: