Coronavirussituationen i Åbo är fortfarande lugn. I Åbo har det konstaterats totalt 282 coronavirussmittor. Under de senaste veckorna har statistiken i registret för smittsamma sjukdomar specificerats. Sedan början av september har det konstaterats 5 fall av coronavirus bland Åboborna. Utöver dessa har det konstaterats 5 smittor bland Åbobor som vistas annanstans i Finland.

AKTUELL INFORMATION OCH ANVISNINGAR

Under augusti har 8797 Åbobor testats för corona. Till denna siffra räknas inte tester som gjorts inom privata sektorn. I augusti gjordes symptombedömningen för coronavirus via Omaolo 4922 gånger i Åbo. Åbo stads välfärdssektors coronarådgivningstelefon tog emot 5186 samtal under augusti.

I tillägg till ovanstående uppgifter har man denna vecka upptäckt ett coronafall i högstadieskolan Turun Normaalikoulu i Kråkkärret. Ett enstaka coronafall har även konstaterats vid Åbo Akademi.

Coronatestandet i samband med Skopjeflygen är tills vidare på paus. Samtliga 79 passagerare på flyget från Gdansk söndagen den 6 september blev testade och två av dessa konstaterades bära på coronavirussmitta. Pilotprojektet med Åbo hamns hälsorådgivningar genomfördes måndagen den 7 september och tisdagen den 8 september vid Viking Lines och Tallink & Silja Lines kvällsbåtar. Verksamheten med hamnarnas hälsorådgivningar kommer att utvecklas ytterligare på basen av de erfarenheter man fått under försöken.

Det är fortfarande ytterst viktigt att följa försiktighetsåtgärder i bekämpningen av en eventuell coronaepidemi. Säkerhetsavstånd, tillräcklig hand- och hostningshygien samt användning av munskydd på livliga platser såsom kollektiva färdmedel och större evenemang rekommenderas fortfarande.