De rådgivningar som varit stängda p.g.a. coronaepidemi och sommartid har öppnats den 24.8.2020.

Boka tid via rådgivningens gemensamma telefonservice 02 266 2223.

Familjer kan fr.o.m. den 24.8  boka hälsoundersökningar för barn i lekåldern (statsrådets förordning 338/2011) enligt programmet nedan.  

Vi strävar till att beakta familjens individuella behov vid tidsbokningen. Vänligen observera att tidsbokning på webben inte är i bruk tillsvidare. Tidsbokning enbart per telefon till rådgivningens gemensamma telefonservice, tfn 02-266 22 23.

OBS! Det är förbjudet att komma oanmäld till rådgivningen, ultraljudsenheten eller näringsterapin om du har en luftvägsinfektion och/eller har varit  utomlands under de föregående 14 dagarna. Om du har symtom av luftvägsinfektion, väntar på resultat av coronatestning eller om det finns en person hemma hos dig som insjuknat i coronavirus eller har varit utomlands under de senaste 14 dagarna, ta kontakt med rådgivningens gemensamma telefonservice, ultraljudsenheten eller näringsterapin före bokade besök.  Vi kan vid behov sköta en del av ärendena per telefon.

2-åringar:

Hälsoundersökningen genomförs som en kombination av grupprådgivning på distans (VideoVisit-förbindelse) och ett kort besök på mottagningen. Anmälan till grupprådgivningen på distans sker via en länk på webbplatsen turku.fi och på Åbo rådgivningars Facebook-sida.  På grupprådgivningen kan du diskutera  om barnets utveckling och vardagen i en barnfamilj med hälsovårdaren  och föräldrar till andra 2-åringar. Du kan boka tid per telefon för besök på mottagningen för uppföljning av tillväxten och vaccineringar. Ring rådgivningens gemensamma telefonservice 02 266 2223.

3-åringar:

Hälsoundersökningen genomförs på mottagningen och då undersöks barnets tillväxt, hörsel och syn. Responsen från dagvården genomgås också. Boka tid till rådgivningen via rådgivningens gemensamma telefonservice, tfn 02 266 2223.

4-åringar:

Den omfattande hälsoundersökningen genomförs vid två olika besök, ett vårdbesök hos hälsovårdaren och ett separat läkarbesök. Boka tid till hälsovårdaren via rådgivningen gemensamma telefonservice, tfn 02 266 2223. Läkartiden bokas då du besöker hälsovårdaren.  

5-åringar:

Hälsoundersökningen genomförs huvudsakligen som telefon- eller distansmottagning. Boka tid till hälsovårdarens telefonmottagning via rådgivningens gemensamma telefonservice, tfn 02 266 2223.  

6-åringar:

Hälsoundersökningen genomförs på mottagningen. Då undersöks tillväxt, syn, hörsel och vaccineringar. Boka tid via rådgivningens gemensamma telefonservice 02 266 2223.


Anvisningarna är i kraft tillsvidare och gäller alla rådgivningsbesök för barn i lekåldern år 2020.