Åbo stad delar i år ut sammanlagt högst en halv miljon euro ur testamentsfondens avkastning för att främja stadsbornas välfärd i undantagsförhållandena och i eftervården. Under höstens omgång delas ut 260 000 euro. Ansökan är öppen för stadens egna aktörer samt registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser. Första omgången ordnades i april då 20 idéer för att främja åbobornas välfärd valdes ut för att förverkligas.

Kom på idéer och förverkliga dem

Lämna in din ansökan senast 11.10.2020 kl. 16. Stadens egna aktörer samt registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser kan föreslå sina idéer.  

Läs mer och skicka in din ansökan (på finska): www.turku.fi/hyvinvointiehdotus

Tilläggsuppgifter fås av Risto Tolonen.

Idéer inom fyra teman efterlyses:

 • digistöd,
 • mentalt välmående,
 • förebyggande av ensamhet,
 • och handlingsförmåga.

För varje temaområde riktas högst 60 000 euro. Dessutom har 20 000 euro reserverats för annan verksamhet som främjar välfärd och hälsa under coronavirusepidemin och des eftervård. En särskild tyngdpunkt i alla teman under ansökningsomgången är främjandet av äldre personers handlingsförmåga. 

Ansökningen pågår 14.9.–11.10.2020. Idéer kan föreslås av allmännyttig föreningar, organisationer eller stiftelser samt enheter som tillhör Åbo stadskoncernen.  Idéen bör stöda förverkligandet av  Åbo stads strategi och uppfylla fondens regler. Idéen kan inte vara förslagsgivarens basverksamhet eller sysselsättning som annars finansieras av Åbo stad. Idéerna kan lämnas in på webbadressen www.turku.fi/hyvinvointiehdotus till och med 11.10.2020 klo 16.00.

Största delen av vårens idétävlingens vinstpott till tredje sektorn

År 2020 utdelas från testamentsfondens avkastning undantagsvis totalt högst 500 000 euro fördelat på två omgångar. Under tidigare år har varit cirka 273 000 euro och  stadens interna aktörer har kunnat ge idéer. I år öppnades ansökan för första gången även för allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

Idétävlingens första omgång arrangerades i april. I vårens idétävlingsomgång valdes 20 idéer för verkställandet till vilka sammanlagt 240 000 euro delades ut. Av de valda idéerna var 17 förslag från tredje sektorn eller föreslagna av organisationerna och staden tillsammans.

Idéer som valdes i vårens idétävling för verkställandet enligt teman

Tema: Digistöd

 • Lärsystemet ViLLE flerspråkigt
  Mångkulturell dagvård, skola och hem rf.
 • Grundläggande digistöd skräddad för dom i digiutslagningsfara
  Åbo stads fritidssektor/stadsbiblioteket
 • Ungdomar digihandleder de äldre
  Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö/Me-talo
 • Flerspråkig digistöd till unga och seniorer
  Daisy Ladies rf

Tema: Ensamhet

 • Gruppverksamhet för barnskyddsungdomar under ledning av en erfarenhetsexpert
  Auta lasta ry
 • En fadder för en person med invandrarbakgrund sänker tröskeln att söka hjälp
  FC Inter Åbo
 • Verksamhet för åldringar mobilt, med Teams och per brev
  Åbo stads välfärdssektor/medicinsk rehabilitering
 • Personlig diskuterande och kulturell personlig stöd för seniorer
  Tanssiteatteri ERIn kannatusyhdistys ry
 • Tackkaffe för coronahjälpen
  Lounatuulet Yhteisötalo ry
 • Ungdomar sysslar vardagliga sysslor med åldringar
  Turun 4H-yhdistys
 • Naturutflykter för målgruppen
  Egentliga Finlands Meniereförening rf

Tema: Handlingsförmåga

 • Utegym
  Åbo stads välfärdssektor/Medicinsk rehabilitering/Fysioterapi/Kaskenlinna
 • Grupp för balansträning för kunder i stadens hemvård
  Gubbhemmet i Åbo rf
 • Distansaktivering av minnessjuka med aktivitetspaketer, per telefon och  möten
  Egentliga Finlands Minnesförening rf
 • Anvisningar per post till seniorer för ryggomsorg
  Turun Seudun Selkäyhdistys ry
 • En aktiverande kurs för seniorer
  Turun ju-jutsuseura

Tema: Mentalt välmående

 • Sjunger 1950-talets musik och leder allsång virtuellt och i servicehus
  Laulutrio Retro-Tytöt (ry)
 • Kortterapeutiskt samtalsstöd och kamratstöd för 60 år fyllda
  Åbo Stadsmission rf
 • En socialpedagogiskt ledd kulturklubb på webben
  Turun Naiskeskus-yhdistys ry/Åbo stadsbibliotek
 • Kamratstöd för ensamförsörjare/familjer virtuellt och via fotografering
  Turun Seudun Yksinhuoltajat ry