Enligt den nya policyn i Åbo stadsbibliotek kan du ta med hunden när du återlämnar material eller hämtar reservationer i entrén på nya sidan.

Snabba besök med hunden är tillåtna vid nya byggnadens entré och vid återlämningsluckan i gamla biblioteksbyggnaden. Det är inte önskvärt att gå igenom biblioteket med hunden. Du kan återlämna material och hämta reserverat material. Hunden måste vara i koppel under besöket.

Observera att den nya policyn endast gäller Åbo stadsbiblioteks huvudbibliotek. Det är inte möjligt att ta med sig hund i alla bibliotek.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: