Parker, promenader och roliga aktiviteter – allt detta kommer det förnyade stadscentrumet i Åbo att kunna erbjuda barnfamiljer och unga. När stadens tjänster används av en helt ny generation måste utbudet vara mångsidigt och aktivt. Stadsmiljön ska med andra ord skapa entusiasm för den egna hemstaden.

Annas och Teros tips för en barnvänlig centrumutflykt

 1. Apoteksmuseet och gården Qwensel
  Det finns flera intressanta museer i centrum. Apoteksmuseet i stadscentrum bjuder på en bit historia som är lätt att ta in.
 2. Huvudbiblioteket och dess innergård
  Barnens zon Saga och ungdomarnas Story tar med besökaren till berättelsernas värld. Särskilt sommartid bjuder bibliotekets innergård på spännande aktiviteter för olika åldrar.
 3. Caféer och restauranger
  Det finns ett stort antal bra caféer och restauranger i Åbo, vilket gör det lätt att ta sig en godbit med familjen.
 4. Salutorget och saluhallen
  Att iaktta försäljningsstånden är en upplevelse för alla sinnen – färgklickar, ett sorl av glada röster och doften av färskt bröd och rökt fisk.
 5. Stränderna vid Aura å
  Det är lätt att trivas vid åstranden. Det ser helt olika ut från årstid till årstid när man tar sig en runda förbi broarna till Föri.

Centrumområdet i Åbo utvecklas med fart på flera olika håll.

– Målet är att göra centrum till en trivsam och säker stadsdel där det är lätt för alla att vara, berättar Åbo stads stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Genom utvecklingen gör man det lätt för barnfamiljer att bo i centrum och erbjuder mångsidiga tjänster för alla åldrar. Familjernas synpunkter är viktiga för att man ska kunna beakta de behov som barn och föräldrar har.

– Barnfamiljernas önskemål om boendemiljön fokuserar bland annat på att tjänsterna finns nära samt att miljön är funktionell och säker. Alla trivs bättre när närmiljön är ren och välskött, vardagen fungerar smidigt och staden känns hemtrevlig, menar Hintsanen.

Säkert att röra sig på olika sätt

Trygghetskänslan i en stad beror på flera aspekter. Den förstärks om man kan röra sig obehindrat från en plats till en annan, om bebyggelsen hålls i skick och om man har bra belysning.

– Trygghetskänslan kan ökas framför allt genom att man utvecklar trafiken. Vi måste särskilt fästa vikt vid körhastigheter, och minska hastighetsskillnaderna mellan de olika transportsätten. Gågator, cykelleder och tydliga parkeringsområden lugnar trafiken och gör staden mer barnvänlig.

Hintsanen lyfter också fram kollektivtrafikens betydelse, eftersom en omfattande kollektivtrafik skapar nätverk som som gör det möjligt att leva utan bil.

– I Åbos centrumvision granskas stadens utveckling 30 år in i framtiden. Enligt visionen utvidgas till exempel stadskärnan mot åstranden, hamnen och Kuppis. Samtidigt utvecklar man trafiksystem för att stödja denna utvidgning, berättar han.

Gott om fritidsaktiviteter

Förutom säkerhet är barnfamiljerna även intresserade av olika aktivitetsmöjligheter. Stadens centrum upplevs som attraktiv när alla kan hitta något att göra.

– Åbo är en stad med sju kullar, vars rutnätsplan piggas upp av gröna parkområden och Aura å som korsar centrum. För både invånarnas och besökarnas trivsel måste vi se till att våra nuvarande parker utvecklas och att nya parker byggs. Särskilt parkernas tillgänglighet året om bör uppmärksammas, påminner Hintsanen.

Det nya Salutorget är början på allt vad Åbo centrum i framtiden kan erbjuda.

Timo Hintsanen

Förutom parker planerar staden olika fritidsaktiviteter för alla åldrar. Sådana ingår exempelvis i det förslag som vann planeringstävlingen för Salutorget.

– Det nya Salutorget är början på allt vad Åbo centrum i framtiden kan erbjuda. Salutorget kommer att få en funktionell fontän och platser att spela på. Samtidigt lockar det utvidgade evenemangsutbudet familjer att besöka och tillbringa sin fritid i centrum, menar Hintsanen.

En mångsidigare stadskärna

Evenemangen i centrum arrangeras av flera aktörer. En av dessa aktörer är Åbo Stadscentrumförening rf. Föreningens mål är framför allt att utveckla ett kommersiellt attraktivt centrum. Verksamhetsledare Heli Järvelä betonar betydelsen av stadscentrumets mångsidighet.

– Åbo och andra städer världen över befinner sig i ett brytningsskede. Centrum kommer att utvecklas till en mångfasetterad plats som ger många olika möjligheter till boende, jobb och fritidsaktiviteter. När kärncentrum upplevs som attraktivt och man vill tillbringa mer tid där, uppstår även behov av att använda fler tjänster, förklarar Järvelä.

Stadscentrumföreningen samarbetar med Åbo stad, och genom olika samarbetsprojekt utvecklar de evenemangsutbudet i centrumområdet. För närvarande ansvarar föreningen bland annat för Barnens karneval och evenemangshelheten Julstigen.

Utforska din hemstad

Järvelä anser att det förutom att utveckla evenemang även är viktigt att göra visuella förändringar. På så sätt formas stadscentrumet till en trevlig och intressant plats att tillbringa tid på.

– I centrum lär sig barn och ungdomar att iaktta en mångsidig stadsmiljö. Åbo är en lagom stor stad även för familjens småttingar med gott om historiska och intressanta platser att besöka. Man lär sig uppskatta sin hemstad när man blir bekant med den, påminner Järvelä.

Barnsligt lätt att bo i Åbo

Åboborna Anna Koivisto och Tero Jalkanen bor i centrum med sin 1-åriga pojke Atso. Centrumlivet har varit ett självklart val för dem eftersom det är lättare att leva utan bil när man befinner sig nära service.

– Vi handlar gärna på torget och i saluhallen, och med Atso besöker vi regelbundet museer och olika evenemang. I centrum finns det mycket att upptäcka för barnfamiljer, och med Föli kan vi å andra sidan utforska närmiljön, konstaterar Anna.

Förändringarna i centrum piggar upp vardagen även i denna familj, men föräldrarna har många idéer om hur centrum kunde bli ännu bättre.
– Åtminstone ur en barnfamiljs synvinkel är det viktigt att bostäderna är tillgängliga, att trafiken är säker och att det byggs flera lekplatser för barn. Så länge det är säkert att röra sig och man hittar trivsamma platser att vistas på i närheten, är det riktigt bekvämt att bo i centrum, sammanfattar Tero. 

Text: Hanna Alin  Foto: Jaska Poikonen

Artikeln har publicerats i tidningen Uusi Turku som utkom 17.9.2020.

Läs och bläddra i hela tidningen som webbversion (på finska)

Läs fler svenskspråkiga artiklar från tidningen Uusi Turku på webben: