Landskapet vid Aura å är kärt för många. Nu utvecklas det för att ge bättre och mångsidigare service. Kommande projekt är till exempel ett flytande kulturbad och nya cykelvägar.

I Åbo finns det några ikoniska landskap som förevigas på vykort, fotografier och affischer om och om igen. En sådan speciell plats i stadsmiljön är åstranden. Det är ett viktigt område historiskt sett, för utan ån som går tvärs genom staden skulle Åbo knappast ha byggts upp till det boendecentrum det är idag.

Åstranden har utöver detta historiska och symboliska värde, också ett oersättligt värde som rekreationsplats för invånare och turister och som ett centrum för Åbos café- och restaurangliv. Kaarin Kurri är forskare vid Åbo museicentral och har specialiserat sig på att undersöka centrumområdets byggnader. Hon berättar att förskönandet av åstranden och åstrandens parkkultur har mycket långa traditioner.

– De första alléerna planterades i slutet av 1700-talet längs Västra strandgatan, där man ville skapa en artikulerad strandpromenad i europeisk anda.

Just de uråldriga lövträden, ålandskapet med sina strandpromenader och de värdefulla stenhusen skapar en helhet som gör att Åbo ofta kallas för Finlands mest europeiska stad.

– Området är i gott skick tack vare stadens långsiktiga skötsel och utveckling.

En viktigt förändring sedan 1970-talet har varit den framväxande restaurangkulturen med åbåtarna och som de senaste åren även brett ut sig längs gatorna med terrasser och försäljningsstånd, konstaterar Kurri.

Cykelvägar och kulturbad

Projektet Det havsnära Åbo koordinerar planeringsprojekten för åstranden. Enligt projektchefen Mervi Lehto är åstranden vid Aura å ett unikt objekt även för stadsplaneraren.

– Det är ett område med många olika verksamheter och användare, och därmed också många olika åsikter. Det är en intressant utmaning att utveckla åstranden så att den kommer till nytta för alla olika grupper på bästa möjliga sätt.

Just nu är Lehto sysselsatt med generalplanen för området kring Östra Strandgatan, där en viktig del är byggandet av nya cykelvägar.

– På Östra Strandgatan blir det enkelriktade cykelvägar i nivå med körbanan, vilket frigör stranden helt till fotgängare och vistelse.

Ett av åstrandens projekt som väckt mycket intresse är den så kallade kulturflotten. Det är en multifunktionell flytande badanläggning för åretruntbruk som ska placeras intill Kvarnbron, framför Wäinö Aaltonens museum.

– På flotten ska det förutom badmöjligheter finnas restaurangverksamhet och utrymmen för mångsidig kulturverksamhet, säger kulturflottens projektchef Essi Korpela.

Detaljplanläggningen för flotten pågår just nu och byggandet kan påbörjas tidigast 2022.

– När flotten är klar kommer den med all säkerhet att liva upp den delen av stranden, glädjer sig Korpela.

Text: Miikka Rusi  Visiofoto: Töölö Urban

Artikeln har publicerats i tidningen Uusi Turku som utkom 17.9.2020.

Läs och bläddra i hela tidningen som webbversion (på finska)

Läs fler svenskspråkiga artiklar från tidningen Uusi Turku på webben: