I Åbo har det konstaterats totalt 302 coronavirussmittor (THL 17.9 kl. 8). Under den senaste tiden har det konstaterats över 10 fall av coronavirus hos unga vuxna i Åbo. Smittkedjorna kan spåras till flera fritidsevenemang samt exponeringar i restauranger.

Smittskyddsmyndigheterna vid Åbo stad samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har utrett saken tillsammans med Åbo universitet och Åbo Akademi.

- Jag har rekommenderat att man under denna vecka och nästa vecka inte ordnar några studieevenemang på grund av coronasituationen. Även studentkårerna vid Åbo universitet och Åbo Akademi rekommenderar detta. Coronavirustest har tagits på många studerande, så det är mycket möjligt att ytterligare smittor framkommer, berättar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor.

För hamnarnas och flygfältets del väntar man på nationella anvisningar

I Åbo hamn genomfördes ett försök med hälsorådgivningar den 7 och 8 september vid Viking Lines och Tallink & Silja Lines kryssningsfartyg. Av de 44 passagerare som anlände till Åbo från Sverige blev 34 personer testade för coronavirus. Av de testade passagerarna konstaterades en bära på coronavirussmitta. Av de 89 passagerare som anlände med morgonflyget från Gdansk till Åbo söndagen den 13 september blev 80 personer testade för coronavirus på Åbo flygstation. En passagerare konstaterades vara smittad av coronaviruset.

- Den 19 september träder nya reserekommendationer i kraft. Då kommer en del europeiska länder klassas som gröna länder enligt THL:s klassificering. Exempelvis Sverige och Polen kommer att höra till de gröna länderna i fortsättningen. Resenärer som kommer från dessa länder behöver inte längre hålla sig i frivillig karantän. Detta påverkar även vår hälsorådgivning och vårt testande, säger sakkunnigläkare Jane Marttila vid Åbo stads välfärdssektor.

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade utvigdas

Åbo stad utvidgar utdelningen av munskydd till mindre bemedlade tillsammans med Åbo diakonicentral, församlingarna och MLL. Mer information om utdelningsplatser och tidpunkter finns på adressen www.turku.fi/sv/munskyddsutdelning. Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade inleddes i Åbo den 18 augusti. Under cirka en månads tid har organisationer, diakonin, församlingar och instanser som har hand om mathjälp delat ut över 33 000 munskydd till mindre bemedlade Åbobor. Utöver matutdelningsplatser har man delat ut munskydd inom 18 organisationer, församlingars funktioner, verksamhetsställen med låg tröskel, moskéer och stadens egna tjänster.