Östersjödagen firades den 27 augusti med evenemang i Finland och runtom Östersjön. Östersjödagen i Åbo får fortsättning även nästa år.

Östersjödagen firas årligen på sista torsdagen i augusti med tillfällen, jippon och skolning. Målet med temadagen som John Nurminens Stiftelse lanserade året 2019 är att lyfta fram maritima teman och inspirera till konkreta åtgärder för Östersjön. 

Den för första gången i Åbo firade Östersjödagen fick en god mottagning.

Åbo stadsdirektör Minna Arve påminner om hur viktig dagen och skyddandet av Östersjön är.  

Skärgårdshavet klarar sig endast om vi gör systematiskt och konsekvent miljöarbete med ett brett och beslutsamt samarbete. Endast så får generationerna efter oss njuta av naturen i världens vackraste skärgård, sade Arve i Östersjödagens inledningstal. 

I Åbo ordnades under dagen 12 publiktillfällen. På grund av coronavirussituationen måste deltagarantalet i vissa tillfällen begränsas, men trots deltog cirka 490 personer i de skilda tillfällen. Dessutom följdes diskussionstillfällen och seminarier på distans. Det klart mest populära distanstillfället var jazzkonserten som Håll Skärgården Ren rf och Archipelago Sea Jazz ordnade på däcket av servicefartyg M/S Roope och som följdes av upptill 1200 lyssnare via Facebook live.  

Största delen av tillfällen på Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) nådde hela skolans cirka 700 elever. Särskilt glada var arrangörerna över utmaningen att äta närproducerad fisk vilken spred sig brett ut från skolan och hoppas bli en tradition även för kommande Östersjödagar.  

- I TSYK:s utmaning att äta närproducerad fisk deltog sammanlagt 100 läroverk i Finland och i Åboregionens skolor och daghem serverades mäktiga 25 000 måltider av närproducerad fisk. Kunskap och praxis gick hand i hand, berättar koordinatorn för Östersjödagen i Åbo, Tove Holm 

Dagens programutbud var mångsidigt och intressant.  Programmet byggdes i samarbete mellan flera aktörer med principen  om att erbjuda något för var och en.  Feedbacken till arrangören har varit positivt.   

- Östersjön är vår gemensamma sak och det har varit bekvämt att märka att så många aktörer vill verka för des väl. Då kännedomen om dagen ökar får vi förhoppningsvis med flera aktörer och allt flera åbobor att delta i Östersjödagens tillfällen, säger Holm.  

Nästa gång firas Östersjödagen 26.8.2021.  

I årets 2020 Östersjödagen deltog: Archipelago Sea Jazz, Aurajokisäätiö, Baltic Area Legal Studies BALEX, Centrum Balticum-stiftelsen, Forum Marinum, Östersjöutmaningen, John Nurminens stiftelse, ForststyrelsenPilvilinnan Talonmies Oy,Håll Skärgården Ren rf, Finlands Rotarys Östersjöprojektet, konstnären Molly Balcom Raleigh i samarbete med Landsbygdens Bildningsförbund som en del av årets 2020 CityTorppari-verksamhet, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK), Eurooppaforum Åbo, Åbo stad, Åbo museicentral, Turun Naispoliisilaulajat, Åbo Vattenförsörjning Ab, Åbo vattenverksmuseum, Turun seudun sukeltajat, Åbo universitet, Yoganni och Åbo Akademi. 

Se videon om Östersjödagen i Åbo år 2020