Den av pandemin förändrade världen har förstärkt behovet av att nå målen i Åbos spetsprojekt, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.

Åbo stad har tre omfattande spetsprojekt som bygger på stadsstrategin: det i tidningen Uusi Turku ur många synvinklar presenterade projektet Utvecklandet av centrumområdet, Åbo Vetenskapspark samt Smart and Wise Turku som bland annat inkluderar stadens kolneutralitetsmål.

Med hjälp av spetsprojekten bygger man upp en bättre stad för befintliga och framtida Åbobor.

– Det är anledningen till att vi driver fram spetsprojekt. De skiljer sig åt sinsemellan, men alla har som mål att ge Åboborna en bättre vardag, en trivsammare stad och ett bättre utgångsläge inför framtiden, säger stadsdirektör Minna Arve.

Blickar framåt

Bättre utgångspunkter för invånarna skapas bland annat genom projekt som ska minska ojämlikheter mellan områden och förebygga utslagning. Den undantagstid som coronakrisen gett upphov till har framhävt ojämlikheterna ytterligare: vissa kan övergå smidigt till distansarbete och andra inte. En del föräldrar tvingas fundera varifrån de ska få mat till barnen om skolan är stängd.

I dagens värld har Åbo stads spetsprojekt en ännu större betydelse än förr.

– Undantagstiden har skapat ett behov av att uppnå målen och till och med påskynda vissa projekt. Vi måste utrusta oss allt bättre för att lära oss att leva på ett nytt sätt under epidemin. Samtidigt måste vi se till att vår region är konkurrenskraftig så att vi är redo när världen återgår till det normala. Om vi glömmer utvecklingen kommer vi att hamna i en värre situation än den vi var i före epidemin. Trots att coronakrisen nu orsakar ekonomiska utmaningar har staden ett allt större ansvar att blicka framåt förbi den här tuffa situationen, menar Arve.

Snabbhet och kreativitet

Invånarna har under coronakrisen fått se många kreativa och snabba beslut från stadens håll. Enligt Arve har hon och hela stadens ledning ansvar för att den dynamiska modell som växt fram bevaras som en del av stadens beslutsfattande även i framtiden.

Om det är något som undantagstiden har lärt oss så är det att ingenting är omöjligt.

Minna Arve

– Under några månaders tid har vi åstadkommit saker som jag ännu i februari ansåg var omöjliga. Om det är något som dessa exceptionella tider har lärt oss så är det att ingenting är omöjligt.    

Undantagstiden har även avslöjat brister i den beredskap som staden länge byggt upp. När hela världen förändrades tog staden snabba kliv framåt i utvecklingen på en kort tid.

– Ett bra exempel på detta är digitaliseringen som vi ännu inte hade kommit så långt med på våren som vi trodde. De senaste månaderna har avslöjat utvecklingsbehoven på ett nytt sätt.

Tillsammans mot framgång

Det är viktigt att komma ihåg att spetsprojekten enbart kan lyckas genom partnerskap. Arve lyfter fram till exempel entimmeståget som ett projekt där partnerskap är avgörande.

– Vi har satt upp gemensamma ambitiösa mål med regionens högskolor och näringsliv. Hemligheten bakom Åbos framgång och tillväxt är, enligt mig, det att vi verkligen haft viljan och förmågan att lära oss göra saker tillsammans, säger Arve tacksamt.  

Text: Anna Korpi-Kyyny  Foto: Hannu Aaltonen

Artikeln har publicerats i tidningen Uusi Turku som utkom 17.9.2020.
 
Läs och bläddra i hela tidningen som webbversion (på finska)

Läs fler svenskspråkiga artiklar från tidningen Uusi Turku på webben:

Nyckelord: