Det har beslutats att Åbodagens appro, som planerades till söndagen den 20.9 i samband med Åbodagen, inte kommer att organiseras som en del av Åbodagens program. Åbo stad planerar ett nytt datum för evenemanget.

Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för infektionssjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor, har i samarbete med Åbo universitets och Åbo Akademis studentorganisationer, gett rekommendationen att inga studentevenemang bör organiseras denna, samt kommande veckan. Beaktande Åbonejdens försämrade sjukdomssituation, är beslutet att flytta fram Åbodagens appro, det enda rätta med tanke på säkerheten av alla högskolestuderanden i Åbo.

Åbo stad beklagar situationen och hoppas att studerandena trots allt hittar annat intressant och givande program i Åbodagens programutbud. www.turku.fi/sv/abodagen