Under hösten 2020 har Åbo filharmoniska orkester tre öppna generalrepetitioner. Anmäla dig på förhand.

Kulturkortsinnehavare kan följa med öppna generalrepetitioner gratis! Generalrepetitioner börjar kl. 11.

Generalrepetitionens längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konspertprogram vanligtvis i konsertordning.

Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna.

Hösten 2020 öppna generalrepetitioner

Fr 2.10 kl. 11 i Konserthuset
Österrikiska symfonier

Anmäla dig här (på finska)

Clemens Schuldt, dirigent
Åbo filharmoniska orkester

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr 34 C-dur
Franz Schubert: Symfoni nr 9 C-dur

Den här konserten bjuder på garanterad symfonisk njutning från början till slut. Clemens Schuldt är en av Tysklands intressantaste unga dirigenter och hans karriär är starkt stigande. Till Åbo hämtar han de stora österrikiska kompositörerna Mozarts och Schuberts C-dursymfonier. Schuberts nionde är beethovenskt stor och strålande. De ljusa och festliga fanfarerna i Mozarts 34:e symfoni för lyssnaren rätt in i kärnan av klassicismen.

Fr 13.11 kl. 11 i Konserthuset
Suite Française

Anmäla dig här (på finska)

Håkan Hardenberger, dirigent och trumpet
Åbo filharmoniska orkester

Henri Tomasi: Fanfares Liturgiques
André Jolivet: Concertino för trumpet, stråkorkester och piano
Thierry Escaich: Tanz-Fantasie för trumpet och piano
Francis Poulenc: Suite Française
Maurice Ravel: Gåsmor, svit för orkester

Bienvenue! Under den franska kvällen bekantar vi oss med musiken av landets 1900-talstonsättare. Konserten inleds med Tomasis fanfar för blåsare. Poulencs Suite Française lånar sin titel till hela konserten och är även den skriven för blåsare. Svensken Håkan Hardenberger hör till världstopparna på trumpet och den virtuosa artisten besökte senast ÅFO våren 2019. Hardenberger är solist i Jolivets och Escaichs verk. Kvällen avslutas med Ravels fantasifulla Gåsmor.

To 3.12 kl. 11 i Konserthuset
Alpländernas toner

Anmäla dig här (på finska)

Kerem Hasan dirigent
Takuya Takashima, oboe
Åbo filharmoniska orkester

Franz Schubert: Symfoni nr 3 D-dur
Igor Stravinsky: Dumbarton Oaks
Alessandro Marcello: Oboekonsert d-moll
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfoni nr 35 D-dur, “Haffnersymfonin”

Kerem Hasans internationella karriär är stigande och han har nyligen utnämnts till chefdirigent vid Tyrolens symfoniorkester i Innsbruck. Haffnersymfonin är godmodig och vacker musik av Mozart som bäst. Verket beställdes till adlingen av en medlem av Salzburgsläkten Haffner. Kvällen fortsätter tillsammans med ÅFO:s stämledare för oboe Takuya Takashima med ljus och utsmyckad veneziansk barock. Samma glädje och melodirikedom fortsätter i wienaren Schuberts tredje symfoni, som han komponerade som adertonåring.