Som invånare är du expert på ditt bostadsområde och din hemstad och därför önskar vi att du delar med dig av dina erfarenheter och synpunkter så att vi ska kunna utveckla och förbättra säkerheten.

Resultaten från säkerhetsenkäten kompletterar den information som myndigheterna har och hjälper utveckla riktandet av säkerhetsåtgärder på olika bostadsområden. Åbo stad har låtit genomföra en säkerhetsenkät vartannat år. Resultaten från enkäten används i första hand för utarbetandet av en ny säkerhetsplan.

Enkäten innehåller flera frågor om säkerheten. Teman är gemenskap, brott, känslan av säkerhet, farliga platser och områden, olycksfall, beredskap och globala säkerhetshot.

Det tar ungefär 15 minuter att svara. Svaren behandlas fullkomligt anonymt (svaren kan inte kopplas till någon viss person). Enkäten stängs 20.10.2020.