Röstningsskedet om Åbos första Asukasbudjetti är på slutrakan. Projektarbetarna som stöder invånarna i röstningen samt specialsakkunniga i delaktighet berättar hurudant feedback det har kommit angående Asiakasbudjetti och varför det lönar sig att rösta.

Bläddra planerna och rösta

Stöd för omröstning

Åbobor som i år fyller 13 år eller är äldre en så har enda till den 30 september tid att rösta på hur en miljon euro skall användas. Planerna som finns för omröstning grundar sig på förslag som invånarna har gjort på våren.

– Asukasbudjetti (invånarbudget) eller Åbo modell för deltagande budgetering skiljer sig från många andra städers deltagande budgetering i att pengarna är inte så kallade extra projektpengar. De vinnande planerna verkställs inom sektorernas grundbudget. Invånarna fattar således genuint beslut om hur gemensamma pengar används. Det är verkligen radikalt, prisar specialsakkunnig i delaktighet Anri Niskala från Åbo stad.

Röstningen sker på Asukasbudjettis webbplats på adressen asukasbudjetti.turku.fi. Stöd för röstningen ordnas i Åbo biblioteken samt i Salutorgets och Skanssis Monitori. Dessutom kan man be Niskala om individuellt röstningsstöd.

I Asukasbudjetti finns planer för många smaker

Asukasbudjetti har tagits väl emot i Åbo. Verksamhetsmodellen är dock ny så det kräver viss prestation att få den bekant för allmänheten. Organisationerna berättar om röstningsmöjligheten för invånarna på de olika storområderna. Samtidigt erbjuder de hjälp till dem som har utmaningar i att använda digitala tjänster.

I Pansio har värden för verksamhetscentrumet Me-talo Miika Neulaniemi från Fingerroos-stiftelsen samtalat nästan dagligen med pansiobor om Asiakasbudjetti och om hur unik möjlighet det är att påverka. Förutom att dela kunskap hjälper han i att skriva sig in på röstningssidan och i att rösta där.

– Invånarna har varit glada att såpas mycket pengar spenderas på deras bostadsområde. Människor som inte använder smartphone eller surfplatta har mest blivit utanför verksamheten. De som har kunnat rösta har funnit många goda alternativ bland planerna i Asukasbudjetti, berättar Neulaniemi.

Enligt Neulaniemis observationer har röstningssättet som sker i flera faser och som kräver en stark identifikation upplevts som lite utmanande.

Den nya verksamhetsmodellen blir bekant så småningom

Annika Dolgov från Syörään Yhressä (äta tillsammans) -gemenskapsmåltidprojektet stöder invånare i Kråkkärret-Laustis vid röstningen och känner till samma utmaningarna. Hon har varit med om situationer där det har inte varit möjligt att rösta till exempel på grund av att personen inte har bankkoder.

– Asukasbudjetti har också fått positiv feedback från några av våra besökare. Trots det har flertalet tyckt att det här är inte deras grej. Jag tror att negativa attityden beror på att de har inte hunnit göra grundidén i Asukasbudjetti till sina, beklagar Dolgov sig.

– Många har även inte lust att diskutera om utvecklingen av sitt eget bostadsområde, då det är tillräckligt krävande att hålla reda på sin egen vardag under coronavirusepidemin. Asukasbudjetti har krävt från oss mycket starkt stöd till invånarna så att de skulle intressera sig att delta.

Röstningsresultatet har långvariga konsekvenser

Röstningsresultatet kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen av bostadsområden de närmaste åren. Dolgov gissar, ett årets resultat kan också påverka på hur ivrigt invånarna deltar i fortsättningen.

– Om någon av förslagen från våra kunder skulle gå igenom, såsom ”en värd till Laustis Lähiötupa”, skulle det vara lättare för invånarna att börja föreslå idéer och rösta i Asukasbudjetti de kommande åren.

Me-talo deltar i två planer i Pansio-Jyrkkälä. Neulaniemi utarbetade förslag på basen av feedback från besökarna på Me-talo. Han upplever att Asiakasbudjetti är ett överraskande direkt sätt att påverka i egna bostadstadsområdets verksamhet.

 Planerna ”skogsvardagsrum inomhus” och ”avgiftsfri hobbyverksamhet för barn i Me-talo” möter invånarnas behov som identifierats i verksamheten på Me-talo. Vi hoppas på att kunna erbjuda nya slag av social rehabilitering för de mindre bemedlade samt fortsätta med att stöda barnens hobby och skolgång med bättre resurser.

Feedbacken har varit allt mellan himmel och jord

Starka autentiseringen har vägande grunder men feedbacken gällande användbarheten tas i beaktande i utvecklingen av webbplatsen.

– Röstningen ville genomföras i Åbo, liksom i andra städer, med bankkoder eller mobilcertifikat för att röstningsresultatet skulle bli pålitligt. Skolelever identifierar sig med OPAS-identifieringen som är också annars i bruk i skolorna.

Ett tack via Åbo stads feedbacktjänst sammanfattar enligt Niskala hela Asukasbudjettis tanke:

– Asukasbudjetti är en faktiskt fin idé. Förutom att det är trevligt att komma direkt in i beslutfattningsprocessen, att sätta sig in i förslagen hämtar säkert för många fram olika sätt att påverka.