Coronasituationen i Åbo är fortfarande stabil, men läget ser ut att eskalera i hela landet. I Åbo följer man aktivt med situationen.

I Åbo har det sammanlagt konstaterats 323 coronavirussmittor (THL 24.9. kl. 10.00). Bland unga vuxna har man under september konstaterat tjugo coronafall. Smittorna har skett särskilt i samband med olika slags sociala tillställningar och i nattklubbar.

På grund av dessa smittor är studentevenemang på uppehåll och som en separat försiktighetsåtgärd har läkarstudenterna övergått till distansundervisning under september månad.

– För tillfället finns det en ökad risk för coronasmittor vid olika slags sociala tillställningar och fester, och alla bör noga fundera över hur nödvändiga dylika tillställningar är. Vid allmänna tillställningar följer evenemangsarrangörerna de direktiv som regionförvaltningsverket utfärdat under hela evenemangets gång, och vid behov ingriper man ifall folk till exempel inte håller säkerhetsavstånden. Alla evenemangsdeltagare ansvarar för att man följer dessa försiktighetsåtgärder. Med säkerhetsavstånd, hygien och munskydd kan vi minska spridningen av coronaviruset avsevärt, betonar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Det är också viktig att använda munskydd i kollektivtrafiken. För tillfället kommer man till coronatest under samma eller följande dag, och resultatet kommer oftast 1–2 dygn efter att man testats.

Ökad testningskapacitet riktas till specifika verksamhetsställen enligt behov.

Nya direktiv för upptrappningsfasen från THL och Social- och hälsovårdsministeriet

På torsdagen den 24 september gav Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet nya rekommendationer för användning av munskydd gällande pandemins upptrappnings- och spridningsfaser.

De nya rekommendationerna motsvarar den munskyddsrekommendation som gäller för tillfället i Åbo.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har bildat en regional epidemigrupp. Ifall man övergår till upptrappningsfasen inom sjukvårdsdistriktet är det denna grupp som beslutar om ibruktagandet av en mer omfattande munskyddsrekommendation.

Om man inför en rekommendation om ökad munskyddsanvändning, kommer man i Åbo gå till väga enligt THL:s rekommendation dvs. var och en skaffar själv sina munskydd.

Åbo stad kommer att se till att det i alla lägen finns avgiftsfria munskydd att tillgå för personer som befinner sig i de allra mest sårbara situationerna.

På flyget som anlände från Gdansk till Åbo 20 september lät 34 passagerare sig testas

Flygpassagerarna som anlände från Gdansk till Åbo på söndagen den 20 september erbjöds ett frivilligt coronatest vid Åbo flygstation. På flyget var det sammanlagt 105 passagerare, varav 34 ville bli testade för coronavirus. Ingen av dessa konstaterades vara smittad av coronaviruset.

Reserestriktionerna hävdes den 19 september bland annat mellan Finland och Polen för resenärer som kommer till Finland från sitt hemland. I THL:s trafikljusmodell är Polen nu ett grönt land, dvs. förekomsten av nya covid-19-fall är högst 25 per 100 000 personer under 14 dagar.

– Resenärer som anländer exempelvis från Polen behöver inte längre stanna i frivillig karantän i 14 dygn. Trots detta ville vi erbjuda söndagens flygpassagerare möjlighet till provtagning, berättar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stad.

Utöver testandet delade man också ut allmänna anvisningar gällande coronaviruset till resenärerna. Man följer med nationella anvisningar beträffande gränsbevakningen som kan förändras.

Över 70-åringars mående under undantagstiden kartläggs nu även på lördagar

I början av juli inleddes uppringningar till över 70-åriga Åbobor. För att kunna nå ut till seniorerna snabbare sker höstens uppringningar utöver vardagstid även på lördagar kl. 10-16. Under samtalen kartlägger man hur personerna klarar sig under undantagstiden. Man ringer upp de personer som inte omfattas av välfärdssektorns regelbundna service.

Vid medlet av augusti hade man med telefonsamtalen nått ut till 555 Åbobor, nu har man redan kommit upp i över tusen samtal. Det finns nästan 18 000 Åbobor som är över 70 år gamla.

– Eftersom det finns så många seniorer är det fråga om en lång process. Med de här samtalen kartlägger vi hur livet fortskrider under karantäntiden. Vi frågar bl.a. om det allmänna måendet, behovet av service och funktionsförmågan. Vi uppmuntrar dem också att upprätthålla funktionsförmågan, berättar Åbo stads utvecklingschef Johanna Ritvanen.

Av de seniorer man redan kontaktat har många klarat sig bra och fått hjälp med sina ärenden från närstående. En del ensamhet har förekommit. Uppringningarna görs i samarbete med Åbo stads välfärdssektor, Röda Korset samt Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Över 80-åriga Åbobor blev uppringda redan på våren och man lyckades nå ut till majoriteten av dem.