Åbo stad tar i bruk en rådgivningsbot som utnyttjar artificiell intelligens för att sprida coronaanvisningar. Boten öppnas för allmänt bruk på tisdagen den 29 september klockan 9.

Åbo stad tar i bruk en rådgivningsbot som utnyttjar artificiell intelligens för att sprida coronaanvisningar. Syftet med rådgivningsboten Åbot är att garantera att Åbo stads gällande coronaanvisningar finns tillgängliga på alla de viktigaste språken som talas i Åbo.

11 % av befolkningen i Åbo har något annat modersmål än finska eller svenska, och inom Egentliga Finlands region talas nästan 120 olika språk. För att lyckas med att kontrollera corona (COVID-19)-epidemin är det avgörande att dessa personer har tillgång till samma uppdaterade information och anvisningar som finskspråkiga. Instruktioner beträffande corona förändras annars också snabbt, och översättning i realtid till så här många språk är inte möjligt i praktiken.

Därför tas boten Åbot i testanvändning i september 2020. Med hjälp av artificiell intelligens är det möjligt att hämta information på nästan hundra språk i boten. Tjänsten tolkar fritt ställda frågor på vartdera språk och söker fram svar på dem i enlighet med officiella anvisningar.

Grundmaterialet för applikationen hämtas från THL:s information och stadsspecifik information som producerats av Åbo välfärdssektor. I testanvändningens senare skeden utreds huruvida anvisningarna kan utvidgas att omfatta hela Egentliga Finlands region.

Applikationen har testats och lärts upp under september och boten öppnas för allmänt bruk på tisdagen den 29 september klockan 9.

Användaren ställer sin fråga anonymt till AI-boten, och applikationen lagrar inte information som kan användas för att identifiera användaren. De frågor som ställts lagras anonymt i databasen för en viss tid. Uppgifterna används inte för profilering eller identifiering, men uppgifterna kan utnyttjas för att utveckla applikationens AI.

Åbot-rådgivningsboten öppnas automatiskt på turku.fi-webbplatsens första sidor, på samma sätt som andra vanliga chattjänster. Den kan också användas direkt på adressen https://covid.neuvola.com/turku?language=sv

Åbo stad har beställt AI-applikationen av Neuvo Oy Global. I startskedet gäller beställningen en fyra månaders period, och under den tiden kommer man beroende på responsen besluta om en eventuell fortsättning.