En person som insjuknat i corona har besökt nattklubben Studio under veckoslutet 18-20 september.

MER INFORMATION:

  • omaolo.fi
  • Åbos coronarådgivningstelefon
    tfn. 02 266 2714, vardagar kl. 8–15 och lö–sö kl. 9–11

En coronasmittad person har vistats i nattklubben Studios lokaler den 18-19 september kl. 23.30-04.00 samt den 20 september kl. 01.00-04.30. Samtliga personer som vistats i nattklubben under dessa tidpunkter ombes följa med sitt allmäntillstånd och söka sig till coronatest även vid lindriga symptom.

Åbobor kan göra en symptombedömning för coronavirus i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) eller kontakta Åbos coronarådgivningstelefon (tfn. 02 266 2714, vardagar kl. 8–15).

– Bland de coronavirusfall som konstaterats i Åbo den senaste tiden ser vi en ökad andel unga vuxna. Det är viktigt att orka hålla fast vid säkerhetsavstånden och god handhygien speciellt i situationer var man samlas i grupper, konstaterar Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

Symptom på coronavirus kan vara halsont, muskelsmärtor, trötthet, snuva, illamående, diarré, feber, hosta, andnöd eller olika kombinationer av symptomen. Coronavirusinfektionen kan särskilt för unga vuxna ge upphov till mycket lindriga syndrom, men det är ändå viktigt att söka sig till coronatest.

Restauranger och nattklubbar har fått allmänna anvsiningar gällande coronan från regionförvaltningsverket. Det är ytterst viktigt att personer som besöker nattklubbar håller säkerhetsavstånd samt god hand- och hostningshygien. Genom att följa dessa metoder kan man förhindra spridningen av coronaviruset.

Om Coronablinkern meddelar dig om en möjlig exponering får du instruktioner för fortsatta åtgärder i appen. Följ instruktionerna.

Nyckelord: