I Åbo har det konstaterats totalt 336 coronavirussmittor (THL 30.9 kl. 11). Den största delen av de insjuknade är fortfarande unga vuxna. Man följer aktivt med utvecklingen av coronasituationen i Åbo hela tiden.

Styrgruppen som leds av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt håller möte på fredagen den 2 oktober för att diskutera bl.a. regionala rekommendationer.

- Jag är fortfarande orolig över de sociala tillställningar som sker på fritiden. Det är ytterst riskfyllt att samlas med många människor i trånga utrymmen för att umgås. Då exponeras en stor grupp människor för smittor. De senaste dagarna har det också förekommit fall där smittan kommit från utlandet. Senast nu måste alla ta sitt ansvar och vidta försiktighetsåtgärder mot coronaviruset, påminner Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar.

I kollektivtrafiken rekommenderas alla passagerare att använda munskydd. För tillfället kommer man enkelt till coronatest i Åbo och resultaten fås snabbt.

Röda Korsets volontärer möter resenärer både i hamnen och på flygfältet

Den här veckan har FRK varit på Åbo flygfält för att möta resenärer från alla de flyg som anländer från sk. röda länder enligt THL:s trafikljusmodell. För tillfället kommer det endast enstaka flyg från röda länder till Åbo, men från och med den 5 oktober ökar antalet. FRK:s volontärer delar ut THL:s allmänna coronaanvisningar samt anvisningar för frivillig karantän till resenärerna. I hamnen möts passagerarna av FRK:s volontärer i hamnterminalen och man delar ut anvisningar för frivillig karantän till passagerare som anländer från Sverige. De passagerare som kommer via bildäck får nödvändiga anvisningar i samband med incheckningen i Sverige.

Den 1 oktober träder en rekommendation i kraft, enligt vilken personer som anländer från utlandet bör ha med sig ett intyg över ett negativt coronatestreslutat. Följande test görs tidigast 72 timmar efter det senaste testet och på så vis kan man förkorta den frivilliga karantänen. Resenärer som anländer till Finland söker sig till testning på sin vistelseort. Förvärvsarbetande avtalar om saken med sin egen arbetsgivare. Om en finländare eller en person bosatt i Finland återvänder till sitt hemland bör hen inte uppvisa ett intyg över förhandstestning, men hen kan förkorta den frivilliga karantänen med två coronatest som gjorts med minst 72 timmars mellanrum, och bägge test bör vara negativa.