Under sommaren 2020 har det gjorts en konditionsgranskning i skolhuset på Klockringaregatan 9–11, där man utredde konditionen för våningarna 1–3 som används som tillfälliga lokaler. Åbo stad informerade om granskningsresultaten 29.9. De nya placeringsplanerna presenterades för nämnden för fostran och undervisning 7.10.2020.

Nämnden för fostran och undervisning

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Den ursprungliga planen var att använda lokalerna på Klockringaregatan tills vidare från och med augusti 2020 fram tills Stiftelsen för handelsutbildnings fastighetsutvecklingsprojekt startar. Granskningsrapporten visade emellertid på betydande renoveringsbehov i lokalerna för att användningen av dem ska kunna fortsätta. Åbo stad beslutade tillsammans med Stiftelsen för handelsutbildning i Åbo, som äger fastigheten, att det inte lönar sig att utföra renoveringen inom denna tidtabell. Därför rekommenderas det att småbarnspedagogik- och undervisningsverksamheten flyttas någon annanstans. 

Staden har gjort upp en plan enligt vilken man kan avstå från lokalerna på Klockringaregatan med en snabbare tidtabell. Utgångspunkten för planeringen har varit att aktörera ska få återvända till den sina egna lokaler i mån av möjlighet och att man ordnar tilläggslokaler för dem som behöver dem. Målet är att kunna ta lokalerna i bruk under november månad.

Lokalerna på Skolgatan 10 renoveras för Skolgatans daghem och Sirkkala daghem och förskolas grupp för 5-åringar. Kerttuli-enhetens elever vid skolan Luostarivuoren koulu återvänder till den sina egna lokaler. Morgon- och eftermiddagsverksamheten som varit tillfälligt placerad på Klockringaregatan flyttar också till Kerttuli-enheten.

Ursprungligen beslutade man om att hyra lokalerna på Klockringaregatan för ett år för att möta bildningssektorns akuta behov av tilläggsutrymmen. Lokalerna behövdes på grund av att antalet barn och efterfrågan på tjänsten hade ökat inom den svenska småbarnspedagogiken, samt eftersom integrationsverksamheten som hade verkat i Arbetarinstitutets lokaler hade för lite utrymme.

Inledningsvis föreslås att Sirkkala daghem och förskolas två förskoleundervisningsgrupper och högstadieskolan Luolavuoren yläkoulu flyttas till L-flygeln i den utrymmeshelhet på Smedsgatan 1 som blivit ledig efter Åbo yrkeshögskola sommaren 2020.

Det var ursprungligen tänkt att Luolavuoren yläkoulu skulle flytta till lokalerna i Kärsämäki hösten 2020, men renoveringsarbetet fördröjs fram till nästa år. Avsikten är att undervisningen under läsåret 2020–2021 ska ordnas i yrkeshögskolans L-flygel. Efter utgången av läsåret 2021 flyttar Luolavuoren koulu i sin helhet till de rumselement som färdigställs för dem på Råggatan 8.

Detaljerna för de nya placeringsplanerna finslipas ännu men flytten kommer att äga rum i november. Planerna presenterades på sammanträdet som nämnden för fostran och undervisning håller den 7 oktober 2020. Personalen och familjerna informeras om detaljer och mer specifika tidtabeller gällande flyttarna när de byggnadsspecifika tidtabellerna klarnar.