Den regionala styrgruppen för förebyggande av corona, ledd av sjukvårdsdistriktet, har i sitt möte idag den 2 oktober beslutat att utfärda nya rekommendationer i Egentliga Finland, eftersom coronaepidemin i Åbo, Reso, S:t Karins och Lundo är i upptrappningsfasen.

Till följd av detta träder en allmän munskyddsrekommendation i kraft i andra stadiets läroanstalter (yrkesskolor och gymnasier) och i högskolorna i Åbo. Rekommendationen träder i kraft i dessa kommuner den 3 oktober 2020 och gäller tills vidare.

Utgångsläget är att studerandena själva bekostar sina munskydd. Åbo stad kommer ändå se till att det i alla lägen kommer att finnas tillgång till avgiftsfria munskydd för dem som befinner sig i de mest sårbara situationerna.

Åbo stad har sett till att lärarna vid andra stadiets läroanstalter fått munskydd tills måndagen. Man redan i våras installerat plexiglas i stadens kundbetjäningslokaler och personalen använder ansiktsvisir och munskydd.

Munskyddsrekommendation i Åbo kollektivtrafik redan i augusti

Enligt THL gäller munskyddsrekommendationen i upptrappningsfasen utöver läroanstalter även i bl.a. kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och publikevenemang. Munskydd bör användas i situationer där närkontakter inte kan undvikas. Åbo stad har rekommenderat användning av munskydd för passagerare i kollektivtrafiken redan från och med augusti.

Åbo har delat ut gratis tygmasker för mindre bemedlade, också det sedan augusti. Till en början var det diakonin och organisationer som har hand om mathjälp som delade ut munskydd till sina kunder. I september utvidgades utdelningen att omfatta bl.a. mindre bemedlade barnfamiljer. Mannerheims barnskyddsförbund och församlingarna har delat ut munskydd.

THL:s rekommendation om användning av munskydd för medborgare

I upptrappningsfasen rekommenderas användning av munskydd i följande situationer och för följande personer:

  • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
  • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet. 
  • I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
  • I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Rekommendationen om användningen av munskydd för medborgare (thl.fi)

Enligt regeringens handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning är den regionala incidensen av coronavirusinfektioner i upptrappningsfasen cirka 10-25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn. I upptrappningsfasen förekommer det lokala och regionala smittkedjor som i regel kan spåras, och det är möjligt att svara mot behovet av sjukhusvård utan att vidta särskilda åtgärder.