Åbo stads välfärdssektor och Finlands Röda Kors gör ett omfattande samarbete i hanteringen av coronaepidemin. FRK:s volontärer är bl.a. i Åbos hamnar och på flygfältet och möter resenärer som anländer till Finland och delar ut coronaanvisningar. FRK:s volontärer är också med och ringer upp över 70-åriga Åbobor och för att höra hur det står till i coronatiderna.

Kom med i frivilligverksamheten

Om du vill komma med som frivillig i olika slags hjälpande uppgifter, tag kontakt www.rednet.rodakorset.fi/abosvenska

Frivilliga från Finlands Röda Kors är på plats på Åbo flygfält för att möta resenärer som anländer från riskländer. Resenärer som kommer från dessa länder tilldelas THL:s rekommendation för resenärer som anländer till Finland. I Åbo hamn möts Viking Lines samt Tallink Siljas morgon- och kvällsbåtar av FRK:s volontärer. Coronainstruktioner delas ut i hamnen till alla resenärer som anländer från Sverige.

- FRK:s volontärer erbjuder en ovärderlig hjälp i hamnarna och på flygfältet. Volontärerna sköter smidigt utdelningen av anvisningar två gånger om dagen i hamnen och möter flyg som kommer från epidemiområden, berättar sakkunnigläkare Jane Marttila från Åbo stads välfärdssektor.

Samarbete för att nå ut till Kråkkärrets invånare

Under hösten har Åbo stad och FRK också samarbetat exempelvis i Kråkkärret, där Röda Korset delade ut coronainformation på över 15 olika språk. Med infobladen ville man nå ut till områdets invånare och trygga en jämlik informationsgång för alla. Därtill har FRK i flera veckor delat ut gratis munskydd kring Kråkkärrets coronateststation till mindre bemedlade som behöver dem.

- Röda Korsets roll är att hjälpa dem som är mest utsatta. När det gäller att få korrekt information är de mest utsatta de, som inte nås av den information som media förmedlar. Röda Korsets uppgift är också att stötta lokala myndigheters verksamhet. Volontärernas insatser i coronaarbetet är precis det, berättar beredskapschef Tommi Virtanen från FRK.

Stöd för seniorer

Dessutom har FRK varit med i uppringningarna till drygt 17 000 över 70-åriga Åbobor för att fråga om hur det står till i undantagstiden. Att nå ut till en stor grupp kräver mycket arbete, och även den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins har deltagit i samarbetet med Finlands Röda Kors och välfärdssektorn. Man fortsätter med uppringningarna på vardagar och lördagar. FRK har tillsammans med Åbo stad även utbildat uppringarna för uppgiften.

Tidigare på våren erbjöd FRK avgiftsfri samtalshjälp för personer i alla åldrar i hela landet, till exempel gällande oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. Samtalen besvarades av volontärer som utbildats i mentalt stöd.

Om du vill komma med som volontär i olika slags hjälpande uppgifter, tag kontakt www.rednet.rodakorset.fi/abosvenska.

Nyckelord: