Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen konstaterade på tisdagen den 6 oktober att hela landskapet nu är i coronaepidemins upptrappningsfas. På basen av detta utvidgar Åbo stad rekommendationen om munskydd i de åtgärder som linjerats tidigare, samt förtydligar sin rekommendation om distansarbete.

Enligt THL gäller munskyddsrekommendationen i upptrappningsfasen i andra stadiets läroanstalter (yrkesinstitut och gymnasier), högskolor, kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och publikevenemang. Munskydd bör användas i situationer där närkontakter inte kan undvikas.

Åbo stad har rekommenderat användning av munskydd för passagerare i kollektivtrafiken redan från och med augusti. Munskyddsrekommendationen utvidgades den 3 oktober att gälla offentliga platser där det inte alltid är möjligt att undvika närkontakter.

Arbetsgivaren beslutar enligt egen bedömning om man ska följa rekommendationen om distansarbete. Eftersom allt arbete inte är möjligt att göra på distans måste personalens säkerhet enligt behov tryggas på andra sätt.

– Det väsentliga är att undvika större folksamlingar, men om man är tvungen att arrangera sådana så använder man munskydd. Dessutom är det skäl att använda munskydd under arbets- och fritidsresor i kollektivtrafiken. Med våra egna handlingar kan vi påverka det, att situationen hålls i styr, påminner Åbo stadsdirektör Minna Arve.

För Åbo stads egna anställda fortsätter rekommendationen om distansarbete och distansmöten att gälla, som den gjort sedan mars 2020. Vid stadens arbetsplatser och verksamhetsställen kommer man försäkra sig om att de lösningar man gjort är tillräckliga. Exempel på dessa är plexiglas i kundbetjäningsställen och skyltar som påminner om tillräckliga säkerhetsavstånd. I fortsättningen ska munskydd användas även under interna möten.

Stadsstyrelsen har den 6 oktober beslutat att övergå till distansmöten från och med vecka 42 och rekommenderar distansmöten även för andra förvaltningsorgan.

THL:s rekommendation för medborgare om att använda munskydd

I upptrappningsfasen rekommenderas användning av munskydd i följande situationer och för följande personer:

 • I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.
 • Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
 • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet. 
 • I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
 • I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där maskanvändning rekommenderas.

 • Butiker och köpcentral
 • Lokaler för penningspel- och vadslagningstjänster
 • Postkontor, banker, bibliotek och liknande lokaler
 • Anläggningar för fysisk aktivitet eller sport och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum)
 • Simhallar, utebassänger, span och bastur (allmänna utrymmen och omklädningsrum)
 • Kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
 • Konsertsalar och andra lokaler där levande musik uppförs
 • Teatrar och andra lokaler för uppförande av scenkonst
 • Biografer och andra lokaler för uppförande av filmer och andra liknande audiovisuella verk
 • Museer och gallerior
 • Nöjes- och temaparker och attraktioner om inomhus
 • Festivaler och marknader om inomhus
 • Kongress- och utställningscenter och anläggningar där kongresser, mässor och andra liknande evenemang ordnas

Rekommendation för medborgare om att använda munskydd (thl.fi)

Enligt regeringens handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning är den regionala incidensen av coronavirusinfektioner i upptrappningsfasen cirka 10-25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn. I upptrappningsfasen förekommer det lokala och regionala smittkedjor som i regel kan spåras, och det är möjligt att svara mot behovet av sjukhusvård utan att vidta särskilda åtgärder. (Källa: THL)

Nyckelord: