Åbo stad har tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt öppnat en elektronisk tidsbokning för coronavirustest i samband med symptombedömningen för coronavirusinfektion i Omaolo. I fortsättningen får Åbobor som gjort symptombedömningen automatiskt en tid till Tykslabs provtagningsstation via Omaolo.

Sjukskötarna i Åbos hälsostationer bokar 2000 tider för coronavirustest varje vecka. Via Omaolos elektroniska tidbokning får kunden en tid snabbare och sjukskötarnas arbetstid frigörs för annat arbete. I startskedet kommer ca. 300 kunder till coronavirustest via Omaolo och antalet ska öka under de kommande veckorna.

– Vårt mål är att alla symptombedömningar som gjorts av Åbobor via Omaolo styrs till den elektroniska tidsbokningen i fortsättningen. Tidsbokningen som vi utvecklat är inte fullständigt färdig ännu, men vi tar den i bruk ändå. Vi vill prova och utveckla olika sätt att styra invånarna direkt till test utan att något separat telefonsamtal. Vi måste hitta metoder för att luckra upp hälsostationernas telefonköer, berättar överläkare Suvi Vainiomäki från Åbo stads välfärdssektor.

Automatiskt meddelande om negativt testresultat är också under utveckling

För tillfället utvecklar man även en automatisering av meddelanden om negativt testresultat.

– För invånarnas del är det högsta prioritet att få hela processen från symptom till resultat så smidig och snabb som möjligt. Å andra sidan är det viktigt att lätta på hälsovårdspersonalens arbetsbörda. De hoppassningar av databaser samt robot- och automationsprogrammeringar som nu genomförts betjänar bägge behov. Vi fortsätter jobba på att få bort alla handläggningsfördröjningar, tills vi kan ge en garantera en genomloppstid för processen från symptom till resultat, berättar projektchef Tapio Järvenpää från Åbo stads spetsprojekt Smart and Wise Turku.

Ur Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts perspektiv kommer den elektroniska tidsbokningen via Omaolo att underlätta tidsbokningen för kunderna. Den elektroniska tidsbokningen är ett steg närmare allt smidigare tjänster.

– Vi har arbetat enormt mycket i exceptionella förhållanden under sommaren och hösten för att kunna svara på det ökade behovet av coronatestning. Just nu är det i regel möjligt att komma till coronatest redan följande dag, berättar biträdande överläkare Pia Leino från Tykslab.

Under 16-åringar fyller i Omaolos symptombedömning med en vuxen

Under 16-åringar rekommenderas att fylla i Omaolos symptombedömning tillsammans med en vuxen, eftersom formuläret kräver identifiering med bankkoder eller med elektroniskt ID-kort innan det kan skickas iväg. Under 16-åringar kan ringa coronarådgivningstelefonen, tfn. 02 266 2714. Barn i åldern 10-17 år meddelas om coronatestetresultat till det telefonnummer som antecknats i patientregistret.