Första röstningen för Asukasbudjetti har slutförts. Alla som fyller i år 13 år eller äldre än så åbobor röstade i september om hur en miljon euro från stadens budget används för att utveckla storområden. Mest röster fick planerna för Nummisbacken-Hallis.

Rösterna för planerna

Alla röstantal per område och plan finns att se på Asukasbudjetti-webbplatsen.

Sammanlagt 2 389 åbobor deltog i röstningen. Man fick rösta på planerna för vilket som helst område, men hela röstningsbudgeten måste användas inom ett storområde.

Mest röster, 515, gavs till de 33 planerna i Nummisbacken-Hallis. Områdets anslag är 150 000 euro.

De tre mest populära planerna i Nummisbacken-Hallis är Omvandla områden i utkanten av staden till torrängar (174 röster, pris 5 000 euro), Korois udde för rekreationsanvändning (117 röster, pris 70 000 euro) och Nummis centralpark (107 röster, pris 10 000 euro). För närvarande skrider dessa planer även till förverkligandet då de ryms i ramarna för områdets budget.

Näst mest röster gavs till planer för S:t Marie-Patis och tredje mest för Hirvensalo-Kakskerta. Alla röstantal per område och plan finns att se på webbplatsen för Asukasbudjetti.

 Storområdenas budgetar och fördelningen av röster

  • Hirvensalo-Kakskerta 100 000 €, planer 22, röster 374
  • Västra centrum 100 000 €, planer 19, röster 250 
  • S:t Marie-Patis 100 000 €, planer 74, röster 412
  • Nummisbacken-Hallis 150 000 €, planer 33, röster 515  
  • Pansio-Jyrkkälä 150 000 €, planer 16, röster 97
  • Runosbacken-Raunistula 150 000 €, planer 15, röster 242 
  • Skansen-Uittamo 100 000 €, planer 29, röster 317 
  • Kråkkärret-Laustis 150 000 €, planer 19, röster 182 

Till näst utreds vilka planer verkställs

Det är viktigt att märka i Asukasbudjetti att planerna som har fått mest röster framskrider inte nödvändigtvis till förverkligandet. Stadens experter bildar av de mest röstade planerna helheter som ryms i områdets budget.

Tillexempel om områdets budget är 100 000 euro och planen som fick mest röster kostar 45 000 euro. Priset på planen som fått näst mest röster är 100 000 euro, så kan planen som röstats på andra plats inte förverkligas för då skulle budgeten överskridas. Därför tas planen som fått tredje mest röster och des pris i beaktande.

Uppdaterad information om hur de olika planerna framskrider finns på adressen  asukasbudjetti.turku.fi

Planerna förverkligas under året 2021.