Resenärerna på flyget från Skopje i Nordmakedonien, som anländer till Åbo fredagen den 9 oktober, erbjuds coronavirustest i enlighet med den nya riksomfattande modellen och resenärerna instrueras till frivillig karantän. Efter ett uppehåll på över en månad kommer det åter flyg från Skopje till Åbo.

Enligt THL:s trafikljusmodell, som skapats för att bedöma coronarisken, klassas Nordmakedonien som ett rött land. Personer som anländer från landet uppmanas att hålla sig i frivillig karantän i 14 dygn. Karantäntiden kan förkortas med två negativa coronatest som tagits med minst 72 timmars mellanrum.

Om en person som kommer från Skopje till Åbo har ett under 72 timmar gammalt negativt coronatestresultat, kan hen söka sig till ett andra coronatest efter att ha vistats 72 timmar i landet. Om även detta testresultat är negativt, kan den 14 dygn långa frivilliga karantänen avbrytas. Karantänen kan även avbrytas ifall man har två negativa testresultat i Finland med minst 72 timmars mellanrum.

Ifall resenären vill förkorta längden på den frivilliga karantänen med coronatest, ska hen efter att ha kommit till landet söka sig till coronatest till exempel vid vistelseortens hälsostation eller den egna arbetshälsovården.

Enligt aktuella uppgifter kommer det i fortsättningen komma ett flyg i veckan från Skopje till Åbo.

Resultaten från coronavirustesten meddelas i början av veckan.

Verksamheten vid flygfältet har beretts i en arbetsgrupp bestående av Åbo stad, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Regionalförvaltningsverket, Gränsbevakningsväsendet, Finavia och flygbolagen.

I slutet av augusti beslöt transport- och kommunikationsverket Traficom att avbryta flygförbindelsen mellan Skopje i Nordmakedionien och Åbo för två veckors tid 28.8–10.9. Flygbolaget Wizzair fortsätter flygtrafiken 9.10.2020.

Coronatestandet för resenärer som anländer från Skopje inleddes vid Åbo flygfält lördagen den 8 augusti. Testandet fortsatte fram till 25.8.2020. På sex flyg som anlände från Skopje till Åbo konstaterades över 60 passagerare bära på coronavirussmitta.

Nyckelord: