Sammanlagt 386 coronavirussmittor har konstaterats i Åbo (8.10.2020 kl. 17.30). Sedan förra veckan har antalet smittor ökat med drygt 40.

Knappt 600 Åbobor är för tillfället satta i karantän. Under de senaste veckorna har coronaepidemin accelererat kraftigt i hela Finland. 

Smittor har uppdagats i flera läroanstalter, bl.a. i Puolalan koulu och Yli-Maarian koulu, Turun normaalikoulu, Åbo yrkesinstitut, Lausteen päiväkoti samt i det privata daghemmet Pilke Välskäri. I ungdomscentret Vimma har det också varit en exponeringssituation. Smittskyddsmyndigheterna har kartlagt de exponerade och gett anvisningar för karantän. Därtill har det konstaterats smittor i olika nattklubbar och restauranger. Det kommer fortfarande smittor även från utlandet. Majoriteten av de insjuknade är unga vuxna. Smittkällorna går för tillfället till största delen att spåra.

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen linjerade den 6 oktober att hela Egentliga Finland befinner sig i upptrappningsfas. Smittincidensen i förhållande till invånarantalet var 18,8 (6.10.2020). Coronapandemins skeden delas in i grundfasen, upptrappningsfasen och spridningsfasen. 

Munskyddsrekommendation i hela landskapet 

Den regionala rekommendationen om munskydd utvidgades den 3 oktober att gälla alla offentliga platser, där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Användning av munskydd rekommenderas bl.a. i offentliga inomhusutrymmen och publikevenemang, andra stadiets läroanstalter (inklusive gymnasier) och högskolor. Åbo stad har rekommenderat användning av munskydd för passagerare i kollektivtrafiken redan från och med augusti. 

- Nu måste var och en bära sitt samhälleliga ansvar, se till att använda munskydd och sköta övriga coronaåtgärder. Epidemiläget har helt klart accelererat och därför måste vi alla vidta försiktighetsåtgärder. Det är fortfarande beklagligt få som bär munskydd på offentliga platser och i affärer, så nu är det dags att börja använda munskydd. Om du meddelas om eventuell exponering i Coronablinkern ska du följa appens instruktioner, påminner Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar. 

Utgångsläget är att varje Åbobo bekostar sina munskydd själv. Åbo stad ser ändå till att de allra mest utsatta har tillgång till gratis munskydd. I Åbo har man delat ut gratis tygmasker för mindre bemedlade sedan augusti. I september utvidgades utdelningen av munskydd att omfatta även mindre bemedlade barnfamiljer. Munskydden delas ut av olika organisationer, diakonin och församlingarna. 

 Åbobor får elektronisk tidsbokning för coronatest via Omaolo  

Åbo stad har tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt öppnat en elektronisk tidsbokning för coronavirustest i samband med symptombedömningen i Omaolo. I fortsättningen får Åbobor som gjort symptombedömningen automatiskt en tid till Tykslabs provtagningsstation via Omaolo, ifall det på basen av symptombedömningen finns behov för ett test. I startskedet kommer cirka 300 kunder till coronavirustest via Omaolo och antalet ska öka under de kommande veckorna. 

Sjukskötarna i Åbos hälsostationer bokar 2000 tider för coronavirustest varje vecka. Via Omaolos elektroniska tidbokning får kunden en tid snabbare och sjukskötarnas arbetstid frigörs för annat arbete. För tillfället utvecklar man även en automatisering av meddelanden om negativt testresultat. Under 16-åringar rekommenderas att fylla i Omaolos symptombedömning tillsammans med en vuxen, eftersom formuläret kräver identifiering med bankkoder eller med elektroniskt ID-kort innan det kan sändas. Om Omaolos symptombedömning rekommenderar en under 15-åring till test eller att söka sig till jouren, bör man boka en tid via coronarådgivningstelefonen, tfn. 02 266 2714.